RDI opent Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112

RDI opent Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft sinds begin dit jaar het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112. Dit gebeurde in lijn met de aanbevelingen uit een eerdere Kamerbrief.

Het meldpunt heeft al waardevolle input gehad, maar wil graag meer informatie van burgers. Wie problemen heeft of heeft gehad met de bereikbaarheid van het alarmnummer, kan een formulier invullen. Met de gegevens wil de overheid problemen zo snel mogelijk aanpakken.

Deze stap is cruciaal om inzicht te krijgen in de mobiele bereikbaarheid van het noodnummer 112. Het informatiepunt biedt niet alleen tips om de bereikbaarheid te optimaliseren, maar nodigt burgers ook uit om situaties te melden waarin 112 met een mobiele telefoon onbereikbaar was.

Het doel van het informatiepunt is tweeledig: het informeert burgers over de mobiele bereikbaarheid van 112 en biedt praktische tips om deze zelf te verbeteren. Tegelijkertijd fungeert het als een centraal punt voor het verzamelen van situaties waarin 112 mobiel onbereikbaar was.

Belangrijk daarbij om op te merken, is dat het informatiepunt zich alleen richt op de mobiele bereikbaarheid van 112 en dus niet op de algemene mobiele netwerkdekking. Vragen over algemene mobiele dekking zijn voor rekening van de mobiele aanbieders zelf.

De focus ligt op het traject vanaf het moment van bellen tot aan de verbinding met de meldkamer van 112. Het verdere verloop binnen de systemen van de meldkamer valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Veiligheid.

Maatregelen

Hoewel het informatiepunt zelf geen directe verbetermaatregelen neemt, benadrukt de RDI dat alle input van burgers waardevol is. Verzamelde informatie wordt geanonimiseerd gedeeld met relevante partijen die verantwoordelijk zijn voor de mobiele bereikbaarheid van 112. Dat zijn bijvoorbeeld het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en toezichthouders zoals de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de Autoriteit Consument & Markt. Ook telecommunicatieaanbieders waaronder KPN, Odido en VodafoneZiggo werken mee.

Met het centraal informatiepunt zet de RDI een belangrijke stap in het waarborgen van een veilig verbonden Nederland.

Lees ook: