Snelcursus agile Plus deel 3

Snelcursus agile Plus deel 3

In de twee vorige delen van deze serie keken we naar het vastleggen van de omgeving, de doelstellingen en de perspectieven waarin we onze agile trajecten uitvoeren. Hoe kun je in een grote omgeving de diverse agile trajecten gezamenlijk uitvoeren? Hoe maak je daarbij efficiënt gebruik van je buffers? De rode draad is en blijft een goede onderlinge samenwerking tussen de verschillende teams.

Wie deze inzichten en adviezen zorgvuldig uitvoert zal merken dat de agile trajecten beter en efficiënter verlopen, wat uiteraard leidt tot betere resultaten. Kortom: agile plus! In deze aflevering bekijken we de relatie tussen het ontwikkeltraject en het product dat daaruit kan voortkomen. In een standaard agile traject wordt geen aandacht besteed aan deze relatie. Eigenlijk staat in geen enkele projectmethodiek wat de relatie tussen het ontwikkelproces en de producten betekent voor het eindresultaat. Een gemiste kans, zo stelt  Bert van der Zee in deel 3 van zijn snelcursus agile Plus.

In de maarteditie van ICT Magazine verscheen het eerste deel uit deze serie. Daarin beschreef Bert van der Zee het belang van samenwerking binnen agile-teams. Het succes van ieder agile-traject valt volgens van der Zee terug te voeren op de mate waarin er wordt samengewerkt. Hoe beter de verbinding binnen het team, hoe beter de samenwerking en hoe succesvoller de output of het succes.

In deel 2 beschrijft Bert van der Zee de ágile’-werkmethode met de ‘lineaire’ methode. Binnen agile werken we multidisciplinair en doen we alle activiteiten gelijktijdig. We gaan door tot het product gereed is om te laten zien. In de praktijk komt dat erop neer dat er veel variatie zit in de manier waarop iets worden ontworpen en ontwikkeld. Dit hangt namelijk af van de mensen die in het team zitten. Vergeleken met de lineaire methode neemt de voorspelbaarheid met werken volgens agile sterk af. Daar kun je echter oplossingen voor bedenken.

Lees het hele derde deel online of in ICT/Magazine van november.