4min Security

Symantec meest gebruikte backup-software

Ruim een derde van de bedrijfsvestigingen maakt gebruik van een backup-oplossing van Symantec. Daarmee is dit met ruime voorsprong de meest gebruikte backup-toepassing binnen de Nederlandse zakelijke markt. CommVault, de nummer twee, wordt gebruikt door ongeveer één op de acht organisaties. De top drie wordt gesloten door backup-toepassingen van HP en CA Technologies, beide in gebruik bij 9 procent van de Nederlandse bedrijfsvestingen met 50 of meer medewerkers.

In de laatste vier jaar zijn er een aantal verschuivingen zichtbaar binnen de backup-software. Symantec lijkt wat terrein prijs te geven, CommVault heeft de laatste jaren juist wat gewonnen. Ditzelfde geldt voor Veaam, momenteel de vijfde meest voorkomende toepassing. In 2012 werd deze oplossing bij 1 procent van de genoemde bedrijfsvestigingen ingezet, in 2013 bij ruim 3 procent en nu geeft 7 procent van de locaties aan dat men gebruik maakt van backup-software van deze partij. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile naar het gebruik van security hard- en software op basis van circa 3.000 gesprekken met IT-managers van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Binnen de verschillende marktsegmenten bekleedt Symantec telkens de nummer één positie. De voorsprong op de competitie is het kleinst in het publieke domein. Van deze locaties geeft ongeveer een kwart aan dat men een Symantec backup-toepassing gebruikt. Zowel CommVault als HP scoren bij publieke instellingen bovengemiddeld. Op locaties van multinationals scoort CommVault ook hoger dan bij andere bedrijfsgroottes. De grotere organisaties in de commerciële sector maken relatief vaak gebruik van backup-oplossingen van IBM, zowel bij multinationals als locaties van national enterprises (250 tot 2500 medewerkers) gebruikt 9 procent van de bedrijfsvestigingen een IBM-oplossing. CA Technologies zien we, met een penetratie van 11 procent, het sterkst terug komen bij commerciële organisaties tot 250 medewerkers.

Security software
Op het gebied van security software is Microsoft het meest populair bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Bijna de helft van de security-oplossingen draagt het Microsoft logo. Antivirussoftware is hierbij buiten beschouwing gelaten. Onder de in kaart gebrachte security-oplossingen vallen onder meer de ISA server/ForeFront-oplossingen, maar ook identity en access management, authenticatie, mail security en andere content security-toepassingen. Segmentatie naar marktsegment laat voor de top drie zien dat Microsoft security-oplossingen bovengemiddeld scoren bij locaties in het publiek domein (59%) en iets onder gemiddeld (28%) bij bedrijven met 50 tot 250 medewerkers. McAfee wordt ongeveer in gelijke mate ingeschakeld in de commerciële en publieke sector en Symantec komt het sterkst naar voren in de commerciële sector. Bij multinationals heeft Symantec een aandeel van 13 procent van de installed base, bij national enterprises 7 procent en bij medium sized businesses 6 procent. De trendlijn voor het aandeel in de installed base in de afgelopen jaren is stijgend voor Microsoft, redelijk stabiel voor McAfee, Symantec en Check Point en iets dalend voor Trend Micro.

End point-/antivirus-oplossingen
Ruim een derde van de werkplekken in Nederland wordt beschermd door software van McAfee. Daarmee is het bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers de meest voorkomende antivirus-toepassing. Het aandeel van McAfee in de installed base op dit gebied is de afgelopen jaren wel enigszins teruggelopen. In 2010 bedroeg het aandeel McAfee nog circa 40 procent. Het aandeel Symantec is, met 21 procent installed base, de tweede meest gebruikte leverancier van end point-bescherming. In 2010 bedroeg dat 18 procent. De nummer drie, Trend Micro kent een aandeel in de installed base van 11 procent, vergelijkbaar met de positie in 2010. Opvallend daarbij is dat in de tussenliggende jaren het aandeel Trend Micro eerst licht steeg, maar vervolgens weer terug naar het niveau van 2010 daalde. Sophos heeft de afgelopen jaren enigszins terrein verloren en is geëindigd op van ruim 7 procent installed base. Microsoft end point-/antivirussoftware vormt circa 10 procent van de werkplekken binnen de geanalyseerde doelgroep. Tegenwoordig valt de end point-bescherming onder de System Center Configuration Manager, waar dat voorheen een onderdeel van Forefront was. De pakketten die de laatste jaren het meest terrein prijs moesten geven zijn Sophos, die een daling van 4 procentpunt laat zien en Norman met een vergelijkbare afname.

Firewalls
Tot slot kan naast softwarematige security-oplossingen ook worden gekeken naar de hardware die wordt gebruikt ter beveiliging. Als er naar het geheel van aanwezige routers en hardware firewalls wordt gekeken, wordt meteen de uitzonderlijke positie van Cisco op dit terrein duidelijk. Circa 70 procent van de aangetroffen routers en HW firewalls is afkomstig van deze vendor. HP en Juniper maken de Nederlandse top drie compleet.