Vier aandachtspunten voor het ontwikkelen van een sterke datastrategie

Vier aandachtspunten voor het ontwikkelen van een sterke datastrategie

In een wereld van voortdurende technologische vooruitgang is effectief datamanagement als het leggen van een dynamische puzzel. Dit zegt James Fisher, Chief Strategy Officer bij Qlik. “Elke innovatie voegt een cruciaal stukje toe aan het grote ‘IT-kunstwerk’.” Het technologische landschap zit volgens Fisher vol obstakels bij het leggen van alle puzzelstukjes. Die moeten meegenomen worden in de datastrategie. “In een omgeving aangedreven door automatisering en generatieve AI, is het cruciaal om de uitdagingen van data diversiteit en betrouwbaarheid aan te pakken.”

Fisher deelt vier aandachtspunten bij het ontwikkelen van een sterke datastrategie. .

1. Integratie van diverse data

De eerste stap bij het opbouwen van een datastrategie is het creëren van een data fabric. Dit is een aanpak waarbij data naadloos beschikbaar is, ongeacht hun formaat of oorsprong. Zo kunnen organisaties data uit verschillende bronnen samenbrengen en vervolgens transformeren met behulp van machine learning, om bepaalde patronen te herkennen. Dit levert niet alleen een holistisch beeld op van het bedrijf, maar ook bruikbare inzichten die teams kunnen implementeren.

2. Digitale toegankelijkheid

De volgende stap is om data toegankelijk te maken. Niet alle data hoeft voor iedereen beschikbaar te zijn. Organisaties moeten daarom met een framework werken dat medewerkers in staat stelt om data veilig en gecontroleerd te gebruiken die voor hen bedoeld is. Denk bijvoorbeeld aan een set concepten, best practices of richtlijnen. Dit maakt het eenvoudiger en efficiënter voor medewerkers om data te onderzoeken en te analyseren, zonder dat ze daarvoor afhankelijk zijn van IT-teams.

3. Omgaan met data

Zodra relevante data beschikbaar is, is het van belang om te overwegen hoe medewerkers om moeten gaan met deze data. Nieuwe technologieën, zoals generatieve AI, kunnen de manier waarop medewerkers omgaan met data veranderen. Daarom is het cruciaal voor organisaties om initiële doelen vast te stellen: wat willen ze bereiken met hun datastrategie? Door de belangrijkste behoeften van de interne doelgroep te identificeren, is het mogelijk om gebruikersvereisten vorm te geven en richtlijnen op te stellen hoe teams met data moeten omgaan.

4. Implementatie van strategie

Onmisbaar in elke datastrategie is het naleven van regelgeving. Momenteel worden er diverse wetten ontwikkeld, waaronder de Data Act die richtlijnen stelt voor het gebruik van data en de doeleinden ervan binnen de Europese Unie. Het is dan ook van belang om deze regelgeving te integreren in een datastrategie. Dit omvat het identificeren, classificeren en beheren van data om te voldoen aan de voorschriften en richtlijnen. Effectief databeheer beschermt gevoelige data en voorkomt zowel boetes als reputatieschade voor organisaties.

Het opzetten van een sterke datastrategie kan worden vergeleken met het creëren van een meesterwerk. Het vereist naadloze integratie van diverse gegevensbronnen, waarborging van toegankelijkheid, het bepalen van de manier waarop medewerkers met data omgaan en het naleven van regelgeving. Net zoals bij een kunstwerk is elke penseelstreek van belang om het geheel te voltooien en te optimaliseren.