NOS: Gemeenten sturen gegevens Jeugdzorg vaak onveilig

kinderen

Privacygevoelige gegevens over kwetsbare kinderen blijken niet zelden onveilig verstuurd te worden. Er is een speciaal, veilig systeem, maar dat wordt zelden gebruikt. Sommige gemeenten hebben zelfs nog nooit ingelogd. Dit meldde de NOS deze week.

Volgens de NOS sturen gemeenten, politie en Veilig Thuis-organisaties (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling), hun bevindingen vaak gewoon per mail of papieren post.  Het systeem dat gebruikt zou moeten worden heet Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV). Het is in gebruik sinds de gemeente zelf de jeugdzorg moet uitvoeren. Dat is sinds 1 januari van dit jaar het geval.Uit cijfers van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt nu dat 35% van de instellingen die het systeem zou moeten gebruiken dat niet doet.

De NOS sprak naar aanleiding van die cijfers met meerdere gebruikers die anoniem willen blijven. Algemene kritiek is dat niemand de regie wil nemen op het hele systeem. Veilig Thuis Den Haag zegt desgevraagd dat “de keten als geheel kwetsbaar is als het gaat om gestructureerd en consequent gebruik”. Elke betrokken partij beheert een deel van CORV. Een fout ontdekken of verbeteringen doorvoeren duurt hierdoor erg lang.

“Dat niemand de verantwoordelijkheid neemt, baart me echt zorgen”, zegt een van de betrokkenen. “Als het dan misgaat met een kwetsbaar kind, kijkt iedereen straks naar elkaar.”

Saillant detail in dit verhaal is dat in de loop van 2016 de communicatie via CORV verder wordt uitgebreid. De Raad voor de Kinderbescherming gaat gemeenten dan dan ook via CORV  berichten over beschikkingen van rechters.

Wordt vervolgd dus.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...