NZA verzamelt ongevraagd gegevens GGZ-patiënten

ehealth dokter komt uit laptop

Toezichthouder NZA (Nationale Zorgautoriteit) verzamelt ongevraagd allerlei persoonsgegevens over de .800.000 ggz-patiënten. De nieuwe wet waaronder dit moet is sinds 1 juli in werking, en stuit op veel bezwaren van zowel patiënten zelf als de behandelaars, zo schrijft Trouw. Vandaag is er een gesprek tussen de NZa, en juristen van privacy-organisatie Stop de Benchmark.

Psychiaters en psychologen moeten sinds 1 juli informatie verstrekken over de toestand en behandeling van hun patiënten. Voor iedereen moeten ze apart een online  scorelijst bijhouden met de diagnose, welke behandeling de patiënten krijgen en hoe die behandeling verloopt.

De NZA wil zo beter in beeld krijgen welke zorg nu, maar vooral in de toekomst het meest nodig is.  Dit moet ook zorgverzekeraars, die zorg inkopen helpen om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Wie geen gegevens verstrekt kan een boete tegemoet zien.

Bezwaren

Zowel behandelaren in de basis- als de gespecialiseerde ggz hebben grote bezwaren tegen de gang van zaken, vooral omdat aan de patiënten nooit iets is gevraagd. De behandelaars stellen dat de privacy van de patiënten in het geding is, en dat de gang van zaken, vooral omdat de patiënten er zelf niets over te zeggen hebben, onrechtmatig is. Dat vindt ook de Autoriteit Persoonsgegevens, die de gang van zaken eerder al bekritiseerde.

De NZA ziet dat anders. Zij stellen dat patiëntgegevens allemaal eerst versleuteld en gepseudonimiseerd worden om te zorgen dat de gegevens haast niet te herleiden zijn. Verder kunnen patiënten bezwaar maken. Als ze dit doen gaan hun gegevens niet mee. Patiënten moeten dan een schriftelijke privacyverklaring inleveren bij hun behandelaar. De meeste mensen weten dit echter niet.

Een groep behandelaren komt er volgens Trouw nu actief tegen in verweer. Ze stellen dat de NZa veel te ver gaat. “Mensen weten niet dat hun psychiater of psycholoog nu moet registreren wat hun seksuele problemen zijn, hoe erg hun verslaving is of aan welke stoornis ze lijden – en dat al die gegevens uiteindelijk bij de NZa belanden.” Dat zegt psychiater en juriste Cobie Groenendijk in Trouw. Groenendijk is lid van de kritische privacygroep Stop de benchmark met ROM. De groep vecht de wet al sinds de aankondiging aan.

Beroepsgeheim

Groenendijk stelt in de krant ook dat ongevraagd doorgeven van privacygevoelige data het vertrouwen in de zorg schaadt. Het maakt daarbij niet uit dat de data eerst worden versleuteld.  “Dit brengt behandelaren in problemen, omdat het niet strookt met het medisch beroepsgeheim: wat een patiënt met zijn behandelaar deelt, mag nooit naar buiten gebracht worden. Dat is cruciaal voor de vertrouwensrelatie tussen patiënt en behandelaar. Ik begrijp het als patiënten zich bedrogen voelen als ze hiervan horen.”

Groenendijk raadt alle patiënten dan ook aan bezwaar te maken. Medische gegevens zijn bijzonder gevoelig en mogen alleen gedeeld worden na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Daar is in dit geval geen sprake van.  “In feite wordt met een simpel briefje van de minister de AVG en de Europese richtlijnen voor privacy én het parlement omzeild. Burgers moeten ondertussen wel hun meest persoonlijke gegevens verstrekken.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X