Onderzoeksraad: Aanpak cybersecurity heeft versnelling nodig

Beveiliging cryptografische technieken

De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat de aanpak van cybersecurity versnelling nodig heeft. Dat zegt de Raad een jaar na het onderzoek ‘Kwetsbaar door software: Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix, december 2021’.

De raad doet  in de notitie opvolging aanbevelingen van het onderzoek zeven aanbevelingen om de veiligheid van software verder te verbeteren. Een jaar na het uitkomen vindt de raad nog steeds dat de kloof tussen cyberdreiging en weerbaarheid steeds groter wordt. Partijen moeten daarom sneller handelen en het tempo op alle relevante gebieden verhogen.

In 2021 deed de Raad al diverse aanbevelingen aan overheidspartijen en het bedrijfsleven. De eerste is om op korte termijn de responscapaciteit te vergroten. De zes andere aanbevelingen moeten een systeem te laten ontstaan waarbinnen fabrikanten en afnemers voortdurend werken aan veiliger maken van software.

De Raad vindt het hoopvol dat de partijen intenties uitspreken en acties benoemen die ze (gaan) ondernemen. Het gaat echter nog jaren duren (tot 2026). De Raad roept partijen op om te komen tot een voortdurende versnelling van het handelen om de digitale veiligheid te vergroten.

Snellere actie nodig

Het kabinet laat zien dat het de mogelijkheid om alle potentiële slachtoffers van cyberdreigingen te waarschuwen zo snel mogelijk wil realiseren. Fabrikanten van software komen nog niet collectief in actie. Zij wijzen vooral naar de afnemer en het ontbreken van een gelijk speelveld. En het is nog niet duidelijk welk effect Europese wet- en regelgeving zal hebben.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...