Ook VNG ontraadt apps met offensief cyberprogramma

tiktok logo schending kinderrechten

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) ontraadt apps uit landen met een offensief cyberprogramma. De organisatie biedt gemeente advies bij vormen van beleid daarover. Het gaat in dit geval om apps van bedrijven uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland en/of Nederlandse belangen op werktelefoons.

De organisatie adviseert gemeenten ook deze apps niet in te zetten als communicatiekanaal voor inwoners. Dat staat in het advies hierover aan gemeenten. De handreiking van de VNG komt naar aanleiding van het advies van de AIVD die er eerder op wees dat er een risico is op spionage. Dat risico weegt niet op tegen de voordelen van het gebruik van dergelijke apps, bijvoorbeeld om te communiceren met inwoners.

Aansluiting op het rijk

Het advies sluit aan op de lijn die het rijk hanteert bij dergelijke apps op werktelefoons. Dat ontraadt gebruik van dergelijke apps op werktelefoons. Het staat gemeenten vrij zelf te bepalen wat het beleid. Colleges die besluiten het VNG-advies op te volgen moeten dit wel vastleggen in (aanvullende) voorwaarden voor het gebruik van werktelefoons.  Daarnaast moet de gemeente zorgen dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van het nieuwe beleid.

De inzet van andere social mediakanalen voor communicatie met inwoners is in principe toegestaan, mits daarvoor de juiste afwegingen tussen het doel en de veiligheid van het middel zijn gemaakt, is de stelregel. De VNG heeft daarvoor een document met richtlijnen waar de gemeente zich op kan baseren.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...