OR XS4all: opheffing provider kost KPN veel klanten

De geplande opheffing van XS4all, momenteel dochter van KPN, gaat KPN enorm veel klanten kosten. Daarom moet het voorstel tot opheffing van XS4all dan ook van tafel. Dat stelt de ondernemingsraad (OR) van XS4ALL.

De OR stelt in een officiële reactie dat er een reële mogelijkheid was dat de businesscase tot integratie van XS4ALL in KPN in zijn geheel negatief uitvalt. Dit is één van de bezwaren in het ruim 60 pagina’s tellende advies.

De OR wil de businesscase van KPN graag onafhankelijk laten onderzoeken. Volgens Daan Willems (OR XS4ALL) werkt KPN dit tegen: “We hebben slechts ruimte gekregen voor een verkennend onderzoek op de businesscase. Dit is uitgevoerd door het bedrijf Finext. In het verkennende onderzoek zijn direct ernstige gebreken gevonden in de businesscase. Helaas krijgen wij van KPN niet de ruimte om het onderzoek voort te zetten.”

KPN heeft volgens de OR niet alleen een onafhankelijk financieel onderzoek geweigerd, maar ook een onderzoek naar de strategische richting. “Dit belemmert de OR om inhoudelijk te adviseren. Wij vinden dit zeer teleurstellend, maar tekenend voor de situatie waarin wij ons bevinden.”

De OR ontving begin juni een adviesaanvraag waarin werd gevraagd ‘hoe’ XS4ALL te integreren in KPN. Er is geen advies gevraagd ‘of’ XS4ALL moet worden geïntegreerd: “KPN houdt zich hiermee niet aan de afspraken volgens welke de OR ook om advies moet worden gevraagd over de vraag ‘of’ XS4ALL moet worden geïntegreerd. Deze afspraken zijn in maart gezamenlijk afgestemd.”

Een goede reden om XS4ALL op te heffen is er volgens de OR ook niet, “XS4ALL is kerngezond, maakt veel winst en heeft nog enorm veel potentie. Privacy en internetveiligheid zijn steeds vaker onderwerp van gesprek. Wij zien hier een belangrijke rol voor XS4ALL in weggelegd.”

Het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Stratix heeft eind mei een alternatieve businesscase aangeleverd waarin de provider wél blijft bestaan, genaamd ‘XS4ALL in zijn kracht’. “De businesscase van Stratix voegt extra waarde toe aan het al sterke merk en winst makende bedrijf door middel van lage investeringen met weinig risico.”

De OR betwijfelt of deze businesscase voldoende is afgewogen tegen het integratieplan van KPN, aangezien de adviesaanvraag slechts enkele werkdagen na ‘XS4ALL in zijn kracht’ is ontvangen.

 

Onzekerheden

De OR besteedt in het advies ook aandacht aan de onzekerheden voor medewerkers. “De plannen van KPN zijn onvolledig, gehaast en rommelig. We hebben enkel een indicatie voor de eerste zes maanden, daarna is het onduidelijk wat er met de medewerkers gaat gebeuren.”

De klanten van de oudste provider van Nederland hebben zich zeer prominent uitgesproken. Een petitie tegen de opheffing is meer dan 53.000 maal ondertekend. “Onze klanten zijn in ieder geval duidelijk. Daar komt bij dat velen aangeven niet naar KPN te willen overstappen. Wij vrezen dat veel klanten van XS4ALL zullen overstappen naar een andere provider als het bedrijf KPN wordt. Dat zou desastreus zijn voor KPN.”

In het verleden is met KPN afgesproken dat de klant leidraad moet zijn voor de strategie van XS4ALL. “Het opheffen van XS4ALL verhoudt zich duidelijk niet met deze afspraak,” zo stelt XS4all. “KPN heeft het afgelopen half jaar herhaaldelijk aangegeven dat er voor de klant niets zal veranderen.

“Nothing means nothing”, aldus Maximo Ibarra, de bestuursvoorzitter van KPN. De OR van XS4ALL denkt daar anders over. “Deze belofte gaan ze niet waarmaken, in het huidige plan zijn er wel degelijk onderdelen die niet worden meegenomen. Wij willen eerlijk zijn tegen onze klanten. Onze verwachting is dat er weinig overblijft van de kern van XS4ALL.”

De kleinschaligheid van het bedrijf is volgens de OR niet te integreren, waardoor bijvoorbeeld storingen aanzienlijk langer kunnen duren. “Als een helpdeskcollega een fout ontdekt op ons mailplatform, loopt deze collega gewoon naar de beheerders toe. Dit is alleen mogelijk bij een klein bedrijf als XS4ALL, de interne lijnen zijn zeer kort, iedereen kent elkaar.”

 

Besluit

De bestuurder van de huidige KPN-dochter zal het advies van de OR mee moeten wegen in het uiteindelijke besluit. “Wij zouden het onverantwoord vinden als de bestuurder zijn voorgenomen besluit alsnog gaat uitvoeren. Dat is voor niemand goed, niet voor XS4ALL, KPN of voor onze klanten.”

Indien de bestuurder afwijkt van het advies van de ondernemingsraad, dient de bestuurder dit te onderbouwen. De OR kan binnen een maand na mededeling van het besluit in beroep gaan bij de Ondernemingskamer.

De OR voelde zich vorige maand nog genoodzaakt om het enquêterecht te gebruiken: “Technisch gezien lopen ze parallel en staan ze los van elkaar, maar ze hebben natuurlijk wel raakvlakken. De ondernemingsraad verwacht op korte termijn een reactie vanuit de bestuurder te ontvangen.”

 

Gerelateerde berichten...

X