Organisaties hebben geen geïntegreerde supply chain-planningsomgeving

testen

Organisaties zijn zich steeds meer bewust dat het afstemmen van de planning en uitvoering van goederenstromen noodzakelijk is om de concurrentie voor te blijven. Dit wordt mogelijk wanneer zij planning- en uitvoeringsprocessen integreren.

Cognizant heeft onderzoek uitgevoerd onder 300 supply chain-professionals werkzaam in een breed aantal sectoren. Organisaties die hebben meegedaan aan dit onderzoek zijn onder andere Unilever, Intel, Procter & Gamble en Philips Electronics.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kunnen we vijf trends op het gebied van supply chain-planning onderscheiden:

1.   Het ontbreken van een sterk geïntegreerde planningsomgeving Weinig organisaties vinden dat ze een sterk geïntegreerde planningsomgeving hebben. Minder dan tien procent geeft aan top-down en bottom-up planning onder de knie te hebben, terwijl bijna drie keer zoveel ondervraagden aangeeft grotendeels onsamenhangende planningsomgevingen te hebben. Een betere verbinding tussen supply chain-planning en uitvoering is van belang om het planningsproces te verbeteren.

2.   Organisaties weten waar de beste kansen liggen De meeste organisaties zien grote kansen voor verbetering van de planningsresultaten op het gebied van nauwkeuriger voorspellen, sales & operations planning(S&OP)-processen en integratie van planning en uitvoering. Ze beschouwen de S&OP-processen en integratie van de supply chain-planning binnen de organisatie als de belangrijkste stappen voor verbetering.

3.   Investeringen in planningstechnologie Er worden hoge investeringen in planningstechnologie verwacht: nu de recessie voorbij is blijken organisaties bereid aanzienlijke investeringen te doen in supply chain-planningsprocessen en -technologieën in de komende twee tot drie jaar.

4.   Behoefte aan meer flexibiliteit Organisaties zijn – ongeacht de herkomst van hun planningssoftware – niet erg tevreden met hun huidige planningssystemen. Ze hebben behoefte aan software die beter aansluit bij de bedrijfsdoelen en hen meer flexibiliteit biedt voor aanpassingen. Meer dan veertig procent van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan extra softwaremodules om deze klus te klaren. Supply chain-software biedt mogelijkheden aan bedrijven om meer te halen uit hun huidige processen, door bijvoorbeeld te evalueren welke mogelijkheden al beschikbaar zijn maar niet worden gebruikt.

5.   Belang van zichtbaarheid Meer dan 53 procent van de organisaties is van mening dat meer supply chain-inzicht zorgt voor betere planningsresultaten. Dit inzicht komt meestal uit interne uitvoeringssystemen en planning- en uitvoeringsprocessen met handelspartners. Uiteindelijk zal een grote mate van real-time-inzicht alleen mogelijk zijn wanneer operationele planning en uitvoering in één proces samenkomen. Om dit mogelijk te maken moeten organisaties betere zichtbaarheid koppelen aan betere besluitvorming.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat organisaties naar manieren zoeken om hun planningsomgeving te verbeteren en bereid zijn hierin te investeren. In plaats van een stapsgewijze aanpak die in het verleden werd gebruikt, zoeken organisaties tegenwoordig naar een geïntegreerde en gekoppelde supply chain-aanpak die zorgt voor de juiste informatie op het juiste tijdstip. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om de performance van de volledige supply chain te verbeteren en biedt een platform voor samenwerking binnen de supply chain en de business.

Significante verbeteringen van supply chain-software en hardware-rekenkracht bieden organisaties inzicht, flexibiliteit en informatie die gebruikt kan worden om de gehele supply chain performance te verbeteren. Een geïntegreerde planningsomgeving is noodzakelijk om concurrentievoordeel te creëren met behulp van een goed presterende supply chain.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...