Overheden digitaliseren snel

overheden

Het tempo van digitalisering bij de publieke sector is de afgelopen jaren toegenomen. Dit, door de noodzaak voor overheden om snel veilige, toegankelijke kanalen voor burgers en medewerkers te creëren.
Uit onderzoek van Gartner blijkt dat er een snelgroeiend aantal use cases is bij overheden waarbij dienstverlening en planningsprocessen worden gedigitaliseerd.

Ook bottlenecks

Dit draagt ook bij aan de groeiende vraag naar cloud-gebaseerde oplossingen, AI, Internet of Things, 5G-connectiviteit en hyperautomatisering. Analisten noemen echter ook dat er bottlenecks zijn voor snelle transformatie in de publieke sector zoals de eisen voor overzicht, budgetering en inkoop.

Snel inspelen op veranderingen

Volgens Gartner verwacht 60% van de wereldwijde overheidsinstanties tegen 2023 hun digitale dienstverlening aan burgers te verdrievoudigen. Op nationaal niveau moderniseren overheden bedrijfskritische legacy-applicaties om sneller in te kunnen spelen op veranderende eisen.

Overheden kennen schaduw-IT

Onderzoek toont aan dat medewerkers bij de overheid het meest gebruik maken van schaduw-IT. Ze gebruiken deze tijdelijke oplossingen om administratieve rompslomp en andere belemmeringen de aanschaf van de technologie die ze nodig hebben, te omzeilen. Dergelijke ad-hoc oplossingen zorgen echter voor verhoogde beveiligingsrisico’s. Commerciële kant-en-klare systemen kunnen later bovendien kostbaar blijken. Bijvoorbeeld wanneer een onverwachte crisis of veranderende gebruiksscenario’s aanpassingen vereisen.

Composable software-apps

Analisten van Gartner noemden onlangs het gebruik van samengestelde of ‘composable’ software-apps (modulaire, aanpasbare en herbruikbare digitale oplossingen) als belangrijke succesfactor voor overheidsorganisaties. Vooral als die moeten voldoen aan veranderende verwachtingen vanuit regelgeving, de wetgever en het publiek.

Meer operationele efficiëntie

Brede steun voor digitalisering van de publieke sector zorgt ervoor dat legacy-oplossingen sneller worden gedigitaliseerd. Lokale en regionale overheden brengen de impact van IoT, AI en 5G-connectiviteit in kaart. Dit, om meer operationele efficiëntie te bereiken bij onder meer verkeers- en transportstromen, energieverbruik en verlichting, monitoring van afval, water en luchtkwaliteit, openbare werken en veiligheid en hulpdiensten.

Technologie was altijd een essentieel ingrediënt voor lokale diensten. Een hyperverbonden openbare infrastructuur kenmerkt de volgende fase. De ultralage latentie van 5G-connectiviteit die verschillende IoT-sensoren verbindt maakt realtime besluitvorming op schaal voor de publieke sector mogelijk.

Security-by-design direct integreren

Met toenemende cyberbedreigingen zijn verbeterde beveiliging, databescherming en het bieden van betrouwbare interacties in het digitale ecosysteem topprioriteit voor de publieke sector. Zelfs kleine overheidstransacties kunnen leiden tot financiële en reputatieschade. Dit, als men ze niet voldoende beschermt of goed inricht.

De publieke sector moet software-ontwikkelplatformen dan ook beoordelen op governance, beheer en monitoring van activiteiten in het applicatielandschap.Ze moeten op zoek gaan naar aanbieders met het hoogste niveau van certificeringen. En onafhankelijke accreditaties, zoals ISO, de maatstaf voor wereldwijde naleving voor informatiebeveiliging.

Het openbreken van silo’s

De volgende uitdaging voor de e-overheid is het verstrekken van een digitaal identiteitsbewijs dat het volledige potentieel van e-overheidsdiensten zal ontsluiten. Hierdoor wordt de toegang uitgebreid en de kosten verlaagd. Er zijn hierbij echter twee uitdagingen die met elkaar samenhangen: ten eerste moet het publiek vertrouwen op de manier waarop instanties gevoelige informatie verzamelen, opslaan, beveiligen, controleren en de toegang beheren. Denk aan belasting- en gezondheidsdossiers, uitkeringen, certificeringen, licenties en meer. Tegelijkertijd moeten overheidsdiensten een manier vinden om ID-referenties te delen en te valideren in de silo’s van instanties.

Vind het wiel niet opnieuw uit

Over de hele wereld bieden gemeentelijke instanties vergelijkbare diensten aan. Of het nu gaat om belastinginning, afvalbeheer, verkeers- en parkeerhandhaving, hulpdiensten en geboorte- of huwelijksregistratie. In tegenstelling tot particuliere ondernemingen die op zoek zijn naar concurrentievoordeel, kunnen organisaties in de publieke sector samenwerken. Ze delen digitale oplossingen delen, waardoor innovatie wordt gestimuleerd en er sneller waarde gehaald kan worden uit oplossingen.

Gerelateerde berichten...

X