Privacyzorgen roepen om betere wetgeving wereldwijd

security man met duim omhoog securityprotocollen

Privacyzorgen vanwege de coronapandemie roepen om beter wetgeving. De voornaamste reden is de verschuiving van kantoor- naar thuiswerk. Verder speelt ook de veel grotere stromen aan zorginformatie een rol. Dat blijkt uit de ‘2021 Data Privacy Benchmark Study‘.

Bijna 80% van de security- en privacyprofessionals ziet een positieve impact op hun organisatie.
De Data Privacy Benchmark Study is de vierde jaarlijkse editie van onderzoek naar hoe bedrijven wereldwijd met privacy omgaan. Hieruit blijkt dat het belang van privacybescherming tijdens de pandemie is toegenomen. Bedrijven die goede privacymaatregelen nemen merken daar ook steeds meer voordelen van.

Nederland

In veel gevallen wijken de uitkomsten van het onderzoek in Nederland niet veel af van de gemiddelden. Belangrijke uitzondering zijn de investeringen in privacy en de zakelijke voordelen daarvan.

Zo investeren Nederlandse organisaties gemiddeld ruim 2,5 miljoen euro in privacy. Wereldwijd is dat bijna twee miljoen euro en in Europa is het gemiddelde 1,7 miljoen euro.

Voor Nederland hebben de zakelijke voordelen daarvan een waarde van iets meer dan 2,5 miljoen euro. De verhouding tussen privacy-investeringen en zakelijke opbrengsten blijft in Nederland juist achter bij het wereldwijde en Europese gemiddelde.

Persoonlijke informatie

In een tijd van ontwrichting en onzekerheid vanwege de pandemie werd plotseling persoonlijke informatie verwacht en soms zelfs geëist van mensen om de verspreiding van corona onder controle te krijgen. Tegelijkertijd zijn mensen een groot deel van hun leven online gaan leiden. Hierdoor kwam een trend die normaal jaren zou duren in een stroomversnelling.

Dit leverde de nodige uitdagingen op met de privacy voor organisaties die zich aan de wet willen houden, de verspreiding van de pandemie willen voorkomen en de rechten van individuele werknemers. Het grote publiek maakt zich steeds meer zorgen over het gebruik van hun persoonlijke gegevens.

Andere belangrijke bevindingen uit het rapport zijn onder meer:
  • Privacy is veel meer dan alleen een compliance-kwestie, aangezien bedrijven het nu zien als een fundamenteel mensenrecht en een bedrijfskritische prioriteit voor het management.
  • 60% van de organisaties zegt niet voorbereid te zijn geweest op de privacy- en beveiligingseisen die het thuiswerken met zich meebrengt.
  • 93% van de organisaties heeft het eigen privacy-team ingeschakeld om hen te helpen bij deze uitdagingen.
  • 87% van de consumenten is bezorgd over de privacybescherming van de tools die zij gebruiken voor het thuiswerken.
  • 90% van de organisaties rapporteert nu meetgegevens over privacy aan hun directie en raad van bestuur.
  • Er is een duidelijke verschuiving in de markt naar het standaardiseren van privacy als een absolute vereiste bij het digitaliseren en het verder brengen van bedrijfsdoelstellingen.
    Meer dan 140 jurisdicties hebben nu privacywetten aangenomen, en bijna 80% van de respondenten vindt dat deze wetten een positieve impact hebben.
  • De meeste mensen hebben geen bezwaar dat gezondheidsinformatie wordt gedeeld met het oog op de veiligheid op de werkplek en de bestrijding van pandemieën, maar voelen zich ongemakkelijk bij ander gebruik, bijvoorbeeld voor onderzoek.
  • 57% is voorstander van het gebruik van gegevens door werkgevers om de werkplek veiliger te maken, terwijl minder dan de helft voorstander is van het volgen van hun locatie, het traceren van hun contacten, het openbaar maken van informatie over besmette personen en het gebruik van individuele informatie voor onderzoek.
Sleutelrol

Privacy en het bredere cybersecurityecosysteem zullen een sleutelrol spelen op weg naar economische groei en het herstellen van de coronapandemie. Het herstel van de pandemie zal een reeks privacyuitdagingen met zich meebrengen. Het moet duidelijk worden hoe overheden, bedrijven en burgers persoonsgegevens verzamelen, beheren en beschermen en er moet een balans worden gevonden tussen individuele rechten en het algemeen belang.

Investeringen in privacy blijven aantrekkelijk. 75% van de organisaties ziet een aanzienlijke zakelijke waarde in termen van het beperken van securityverliezen, meer flexibiliteit en innovatie, verbeterde operationele efficiëntie en meer klantenloyaliteit en -vertrouwen.
Meer dan een derde van de organisaties krijgt voordelen die minstens twee keer zo groot zijn als hun investering.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X