Productiebedrijven verwachten grote impact technologie op business

Smart Industry staat hoog op de agenda. Minister Kamp gaf recentelijk nog aan dat Europa hier meer werk van zou moeten maken om de concurrentiepositie te versterken. Dat smart industry van belang is, blijkt ook uit de MKB Cloud Barometer 2015*, een internationaal onderzoek van Exact en KPN. Ruim 70 procent van de Nederlandse mkb-productiebedrijven verwacht een grote impact van technologische ontwikkelingen op hun markt en de bijbehorende concurrentie. Dit percentage ligt hoger dan bij welke ondervraagde branche ook in Nederland.

Of productiebedrijven goed in kunnen springen op de technologische ontwikkelingen is nog maar de vraag. Voor bijna 40 procent van de ondervraagden staat innovatie in de top drie van hun grootste sectorspecifieke uitdagingen. Zij geven hierbij aan het moeilijk te vinden om betere of nieuwe producten te ontwikkelen. Personeel met technische kennis is hierbij cruciaal, maar dat vormt een vraagstuk voor de bedrijven. Bijna 45 procent noemt het een uitdaging om goed opgeleid technisch personeel te vinden. Geen enkel ander Europees land heeft hier meer moeite mee.

Sebastiaan de Jong, Business Director Cloud Solutions bij Exact herkent dit beeld: “Wij zien dat veel productiebedrijven worstelen met de technologische ontwikkelingen die op de branche afkomen. Denk hierbij aan intensievere samenwerking in de keten en digitalisering van bedrijfsprocessen. Om personeel hier op voor te bereiden, zouden productiebedrijven meer moeten investeren in het faciliteren van interne opleidingen en trainingen. Niet alleen bindt een bedrijf op deze manier personeel aan zich, het is makkelijker om juist de specifieke kennis over te dragen die van belang is voor hun bedrijf.”

Meer veranderingen dan alleen technologische ontwikkelingen
Naast innoveren en het vinden van goed opgeleid technisch personeel, ziet 45 procent van de ondervraagde productiebedrijven inzicht in kosten en voorraadbeheer als hun grootste bedrijfsopgaven. Het gebrek aan inzicht maakt het lastig om een goede verkoopprijs vast te stellen en de inkoopsprijs laag te houden. Meer dan de helft van de ondervraagden ziet dit als een uitdaging. Ruim 10 procent van alle contracten eindigt dan ook met een negatief eindsaldo als gevolg van een verkeerde inschatting van de kosten. Veranderende klantbehoeften vragen daarnaast om een andere manier van werken door mkb-productiebedrijven. Bijna 60 procent geeft aan meer, maar kleinere orders te ontvangen. De levertijd van deze bestellingen is bovendien korter geworden. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 4 klanten wegloopt wanneer levering te lang duurt.

“Sneller schakelen en anticiperen is een must”, aldus De Jong. “Het hebben van realtime inzicht in de bedrijfssituatie is daarom cruciaal voor deze bedrijven. Niet alleen in hoe de financiën er voorstaan, minstens zo belangrijk is inzicht in projectmanagement, CRM, logistiek, voorraadbeheer en planning. Zo is de bedrijfsvoering zodanig in te richten, dat bedrijven aan de veranderende klantvraag blijven voldoen.”

 

*MKB Cloud Barometer 2015
De Cloud Barometer 2015 is een internationaal onderzoek naar de rol van cloud computing in het mkb. Het is de opvolger van de MKB Cloud Barometer en werd dit jaar voor het eerst wereldwijd uitgerold. Het onderzoek is uitgevoerd door Pb7 in opdracht van Exact en KPN. In de eerste maanden van 2015 is een survey uitgevoerd onder beslissers, voornamelijk eigenaren, bij 2975 bedrijven met maximaal 50 medewerkers in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De interviews zijn per land evenredig verdeeld over de sectoren productie, groothandel, professionele dienstverlening, accountancy en “overig”. Vervolgens is een weging toegepast om de representativiteit van de steekproef te waarborgen.

 

1 reactie

 1. Alex schreef:

  Hallo allemaal,

  Ik weet niet of ik hier goed zit, maar ik hoop hier de mensen met kennis te treffen die nodig is voor mijn onderzoek. Hieronder volgt een kleine introductie.

  Mijn naam is Alex en ik ben momenteel bezig met mijn afstudeeronderzoek. Mijn onderzoek heeft als onderwerp “Big Data en Data Driven Management” en richt zich uitsluitend op bedrijven. Ik wil door middel van mijn onderzoek de volgende dingen inzichtelijk krijgen; de adoptie van Big Data in Nederland, hoe organisaties data gebruiken om op te sturen en de daaraan gekoppelde faciliteiten (bijv. data warehousing).

  Voor mijn onderzoek heb ik een enquête opgesteld over dit onderwerp. Voor de mensen die zo vriendelijk zijn om hem in te willen vullen; u vindt hieronder de link. De enquête neemt ongeveer 10-15 minuten in beslag. Ik kan uw hulp hiervoor goed gebruiken.

  De enquête: https://nl.surveymonkey.com/s/JDR63R9

  Vragen zullen gaan over Big Data, de impact hiervan, Data warehousing, ETL-processen en rapportageprocessen. Daarnaast ook over de manier waarop informatie wordt gebruikt (door het management) om de organisatie op te sturen.

  Bij voorbaat dank,

  Alex

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...