Promotie: De privacyparadox in onderwijs

privacy woordenwolk privacy shield

Volgens de AVG is toestemming een van de centrale instrumenten om privacy en persoonsgegevens te beschermen. Maar ondanks dat we onze privacy belangrijk vinden hebben we de neiging om gegeven informatie naast verzoeken om persoonsgegevens, te negeren.

Deze tegenstelling tussen de houding ten opzichte van privacy en feitelijk gedrag heet privacyparadox. Ekaterina Muravyeva, promovendus Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit, onderzocht dit fenomeen. Zij verdedigt vrijdag 30 oktober 2020 haar proefschrift ‘Personal data and informed consent in an educational context’. Muravyeva’s promotieonderzoek werd medegefinancierd door het HORIZON 2020-programma van de Europese Unie.

Privacyparadox

Muravyeva richtte zich specifiek op de privacyparadox in de onderwijssector. Ze keek naar de houding van studenten ten opzichte van het delen van persoonsgegevens. Bovendien onderzocht ze de informatieopname onder studenten. Ze keek bijvoorbeeld naar welke factoren een rol spelen bij de beslissing om persoonlijke informatie wel of niet te geven. Vertrouwen is bijvoorbeeld een van die factoren.

Zij presenteert in haar proefschrift een blauwdruk voor een toestemmingsformulier. Dit helpt om een toestemmingsformulier te genereren dat voldoet aan de wettelijke eisen. Ze onderstreept bovendien het belang van een gebruiksvriendelijk toestemmingsformulier. Hiervoor moet het aan een aantal eisen voldoen.

De tekst op het formulier moet beginnen met de belangrijkste informatie en elk onderwerp heeft een eigen paragraaf. Hiermee wordt het lezen gestimuleerd en de informatieopname ondersteund. Mogelijke risico’s en gevolgen (ook van het onthouden van toestemming) moeten duidelijk zijn. En aanvullende informatie gemakkelijk op te vragen. Tot slot moet de  besluitvorming eenvoudiger zijn. Opties als selectief toestemming verlenen of je keuze in de loop van de tijd wijzigen zijn daarbij erg belangrijk.

Promotie

Op vrijdag 30 oktober 2020 om 16.00 uur verdedigt Ekaterina Muravyeva (1987, Gorky) haar proefschrift: ‘Personal data and informed consent in an educational context’ bij de Open Universiteit. Promotores zijn prof. dr. M.M. Specht, Open Universiteit / TU Delft en prof. dr. H.J. Drachsler, Open Universiteit / DIPF, co-promotor is dr. J.P.W. Janssen, Open Universiteit. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X