PwC aan VWS: digitale innovaties centraal inkopen

radartjes met zorgicoontjes digitale innovaites

PwC (Price Waterhouse Coopers) adviseert het ministerie van VWS nu meteen te starten met een versnellingstraject om digitale innovaties voor de langdurige zorg centraal te gaan inkopen. Het accountantskantoor zegt dat in een rapport over de centrale inkoop van digitale innovaties.

De introductie van en omgang met technologie in de (langdurige) zorg gaat te langzaam. Centraal inkopen kan zorgen voor versnelling, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Een daarvan is dat niet elke markt groot genoeg om gezamenlijke inkoop te realiseren. Als je dan als sector kiest voor één leverancier daalt de innovatiekracht daar juist. Verder zijn sommige leveranciers van innovaties te klein. Daardoor kunnen ze geen goede prijs bieden.

Te weinig kennis

Wel zeggen de schrijvers van het rapport dat gebruik van digitale innovaties de zorg meer toekomstbestendig kunt maken. Eerste probleem dat de onderzoekers tegenkwamen is dat er te weinig kennis aanwezig is. Als die er wel is zien de onderzoekers aan de praktijkvoorbeelden dat er meer voordelen dan nadelen van het centrale inkooptraject.

De geïnterviewde partijen schetsen dan ook de potentie van centrale inkoop als middel om gebruik van digitale innovaties in de langdurige zorg te versnellen. PwC roept echter ook op tot voorzichtigheid bij het inrichten van grootschalige inkooptrajecten in een smallere markten.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X