digitale innovatie

VR-bril mensen dragen er eentje simulatieonderwijs

Simulatieonderwijs bij NHL Stenden en MCL

NHL Stenden Hogeschool en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) gaan samen virtual reality (VR) – scenario’s ontwikkelen voor simulatieonderwijs voor zorgmedewerkers van het ziekenhuis. Om deze samenwerking te bezegelen, tekenden Reinskje Suierveld namens NHL...

radartjes met zorgicoontjes digitale innovaites digitale triage uitwisselingsprojecten EPD

PwC aan VWS: digitale innovaties centraal inkopen

PwC (Price Waterhouse Coopers) adviseert het ministerie van VWS nu meteen te starten met een versnellingstraject om digitale innovaties voor de langdurige zorg centraal te gaan inkopen. Het accountantskantoor zegt dat in een rapport...

Nederlandse

Nederland in het oog van de digitale storm

Hoewel een groot deel van de organisaties in Nederland goed uit de coronapandemie is gekomen en tevreden is over hun huidige digitale aanbod, zijn veranderingen en investeringen noodzakelijk om bij te blijven. Zo verwacht...

systemen

IT als vertragende factor

Bijna de helft van de zogenaamde C-level executives geeft aan dat IT een vertragende factor is binnen hun organisatie. Een opvallend resultaat want doorgaans wordt IT als driver voor vernieuwing gezien. Juist nu willen...