Rapport: tegenstand aftapwet groeit, bekendheid referendum neemt toe

De tegenstand tegen de zogenaamde aftapwet groeit. Ook de bekendheid met het aanstaande referendum over de zogenoemde ‘sleepwet’ is een stuk groter geworden. Dat blijkt uit recent onderzoek van I&O Research.

Het gaat om een landelijk representatief onderzoek onder 1.609 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek werd uitgevoerd van vrijdag 6 oktober tot en met maandag 9 oktober 2017. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2017.

 

Referendum gaat door

Uit een peiling blijkt dat de helft van de Nederlanders (50 procent) voor deze nieuwe wet zou stemmen. In september was dit 60 nog procent.

Intussen is bekend geworden dat het referendum doorgaat. De initiatiefgroep verzamelde voldoende handtekeningen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het op dezelfde dag plaatsvinden als de gemeenteraadsverkiezingen: 21 maart 2018.

Er is een duidelijk verschil in opvattingen tussen jongeren en ouderen. Het blijkt dat jongeren tot en met 34 jaar per saldo tegen de ‘sleepwet’ zijn. Ouderen zijn overwegend voor.

Daarnaast blijkt uit de peiling dat hoogopgeleiden vaker tegenstander zijn dan laagopgeleiden. Ruim de helft van de laagopgeleiden (58 procent) is voorstander van de nieuwe wet. Dit loopt terug tot 44 procent onder de hoogopgeleiden.

 

Bekendheid referendum neemt toe

De bekendheid met het referendum is mede door de media-aandacht met name de laatste maand enorm gegroeid. Zondag met Lubach besteedde uitgebreid aandacht aan de wet. Verder stonden er advertenties in dagbladen.

Mede hierdoor blijkt dat inmiddels ruim de helft van de Nederlanders (55 procent) inhoudelijk goed op de hoogte is van het referendum. Vorige maand was dat nog een derde.

Verder groeit de groep die er zijdelings iets van heeft meegekregen deze maand flink. Dit groeide van 14% vorige maand naar 34 procent nu. Inmiddels weten negen op de tien Nederlanders in alle leeftijdsgroepen iets over dit referendum.

 

Parlement

Het parlement stemde eerder dit jaar met een ruime meerderheid voor de aftapwet.  Daarbuiten was er al langer  kritiek en verzet.

Privacy- en burgerrechtenorganisaties liepen voorop. Inmiddels hebben de Raad voor de Rechtspraak, de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens zich op kritische wijze uitgelaten tegen de wet.

 

Ongericht hacken

Voornaamste bezwaar van de wet is vooral de mogelijkheid om heel veel internetverkeer ongericht te doorzoeken en te bewaren. Wel is het zo dat de minister en een speciaal daarvoor ingestelde commissie zo’n actie eerst moeten goedkeuren.

Naast het gebruik van een virtueel sleepnet mogen de diensten vanaf 1 januari ook ongericht hacken. Dat mag bijvoorbeeld bij onschuldige burgers als de gezochte terrorist in kwestie slecht of niet is te hacken. Verder mogen de geheime diensten zich toegang verschaffen tot gegevens van bedrijven. Hierbij is wel vrijwillige toestemming van het betreffende bedrijf nodig.

 

Gerelateerde berichten...

X