Referendum over aftapwet gaat door

Het raadgevend referendum over de zogenaamde aftapwet of sleepwet gaat vrijwel zeker door. Maandag passeerde het aantal verzamelde handtekeningen daarvoor de grens van 300.000 handtekeningen. Vanaf nu is het woord aan de Kiesraad. Zij controleren nu of de handtekeningen geldig zijn.

Als er voldoende geldige handtekeningen zijn zal het daadwerkelijke referendum op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Dat is op 21 maart 2018. Tot 15 oktober kunnen nog handtekeningen tegen de wet gezet worden.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gaat op 1 januari in, ongeacht of er nu wel of geen referendum komt. Mocht het referendum toch plaatsvinden dan moet de opkomst minstens 30% zijn en de meerderheid een nee-stem uitbrengen. Pas dan moet de Kamer er opnieuw over in debat.

Hoewel het parlement breed instemde met de wet is er daarbuiten veel kritiek en verzet. Privacy- en burgerrechtenorganisaties liepen voorop. Inmiddels hebben de Raad voor de Rechtspraak, de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens zich op kritische wijze uitgelaten tegen de wet.

Voornaamste bezwaar van de wet is vooral de mogelijkheid om heel veel internetverkeer ongericht te doorzoeken en te bewaren. Wel is het zo dat de minister en een speciaal daarvoor ingestelde commissie zo’n actie eerst moeten goedkeuren.

Een groep Amsterdamse studenten startte een half jaar geleden de Sleepwet-petitie . Op de site zegt de 20-jarige masterstudent Tijn de Vos dat hij zich grote zorgen maakt over privacy-inbreuken door de wet.

Naast het gebruik van een virtueel sleepnet mogen de diensten vanaf 1 januari ook ongericht hacken. Dat mag bijvoorbeeld bij onschuldige burgers als de gezochte terrorist in kwestie slecht of niet is te hacken. Verder mogen de geheime diensten zich toegang verschaffen tot gegevens van bedrijven. Hierbij is wel vrijwillige toestemming van het betreffende bedrijf nodig.

 

Raadgevend

Bij voldoende handtekeningen komt er dus een zogenaamd raadgevend referendum. De Nederlandse bevolking kan dan op 21 maart voor of tegen de wet stemmen. Het Kabinet is vervolgens niet verplicht om iets te doen met de uitkomst. Dat was uiteindelijk ook het geval met het referendum over al dan geen associatieverdrag met Oekraïne.

 

Gerelateerde berichten...

X