Rathenau instituut: alle Nederlanders moeten digitale vaardigheden verbeteren

lampje kind steekt vinger op

Alle Nederlanders zouden hun digitale vaardigheden moeten verbeteren. Niet alleen bij ouderen en lageropgeleiden is er ruimte voor verbetering; ook jongeren en mensen met een hogere opleiding zouden dat moeten doen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rathenau Instituut.

De overheid vindt het belangrijk dat Nederlanders goed kunnen omgaan met computers en hun weg vinden op internet. In de digitale samenleving moet iedereen kunnen meedoen. Nu is dat nog onvoldoende het geval.

 

Basisvaardigheden

Bijna 80% van de Nederlanders beschikt over digitale basisvaardigheden. Ze weten informatie te vinden op internet, kunnen mails versturen en internetbankieren. Daarmee doet Nederland het beter dan veel andere landen in de Europese Unie, waar dit percentage op gemiddeld 58% blijft steken.

Wel zijn er in Nederland grote verschillen tussen groepen. Ouderen (55+) zijn duidelijk minder vaardig dan jongeren. Dat geldt met name voor de lageropgeleiden (maximaal VMBO), waar niet meer dan 38% de basisvaardigheden beheerst. Dat komt met name doordat ze minder goed overweg kunnen met softwareprogramma’s als Word en Excel.

 

Technologisch burgerschap

In eerder onderzoek pleitte het Rathenau Instituut voor technologisch burgerschap. Dit betekent dat mensen de mogelijkheden van digitalisering begrijpen en kunnen omgaan met de risico’s ervan. Belangrijk is ook dat ze kunnen deelnemen aan het digitale publieke debat en hierin zelf keuzes kunnen maken.

Op die terreinen zijn nog duidelijk verbeteringen mogelijk, zo laten onze cijfers zien. Veel mensen zijn slordig bij het beschermen van hun privacy. Login-gegevens voor sociale media gebruiken ze vaak ook voor andere internetdiensten. Daardoor geven ze bedrijven toegang tot persoonlijke informatie. Jongeren en hogeropgeleiden (HBO+) doen dat vaker dan ouderen en Nederlanders met een lagere opleiding.

Daarnaast gebruikt minder dan één op de tien Nederlanders het internet voor politieke discussies: 9% neemt deel aan online-consultaties, 8% geeft zijn of haar mening via blogs of social media. Met die cijfers blijft Nederland net iets onder het EU-gemiddelde steken.

 

VR

Vorig jaar waarschuwde het instituut ook al dat consumenten bescherming nodig hebben bij de inzet van VR in de zorg. Rathenau stelt dat virtual reality (VR) misschien wel even invasief kan zijn als een reguliere behandeling. Daardoor zou het als medische technologie moet worden gereguleerd.

Het Rathenau Instituut schreef dat in het rapport ‘Verantwoord Virtueel. Bescherm consumenten in virtual reality’.

Gerelateerde berichten...

X