Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland stoppen met verplicht digitaal procederen

rechter met pruik en hamer

De wet die digitaal procederen verplicht voor de civiele rechter in Gelderland en Midden-Nederland, gaat 1 oktober in werking. Vanaf dat moment geldt er weer één regime voor alle rechtbanken en hoven in Nederland. De wet werd woensdag in het Staatsblad gepubliceerd.

Eigenlijk was het omgekeerde de bedoeling. Verplicht digitaal procederen én vereenvoudiging van het burgerlijk procesrecht zou in heel Nederland gefaseerd in werking treden.

De rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland begonnen daar op 1 september 2017 mee. Door de gewijzigde digitaliseringsplannen wordt dat nu stopgezet. Bij de Hoge Raad blijft de verplichting tot digitaal procederen wel bestaan.

 

Deels wel

Een deel van de vereenvoudiging gaat wel gewoon door. Enkele belangrijke inhoudelijke procesvernieuwingen uit 2016 worden door deze wet voor alle gerechten doorgevoerd.

Zo krijgt de rechter meer ruimte om regie te voeren. Verder kan de rechter de mondelinge behandeling beter afstemmen op wat er voor de zaak en de partijen nodig is om tot een duurzame oplossing van het geschil te komen. Door deze procesvernieuwingen ook in het wetsvoorstel op te nemen, komen ze snel beschikbaar.

 

Gevolg

De wet is een gevolg van een beslissing van de Raad voor de rechtspraak. Die stelt dat door gewijzigde plannen het digitale systeem waar Gelderland en Midden Nederland mee werken niet verder in gebruik zal komen.

 

schending van rechten

De rechterlijke macht kampt al jaren met problemen rond digitalisering. Zo faalt ondanks een investering van zeker honderd miljoen euro de digitale ondertekening van vooral bestuursrechtelijke uitspraken. Dat stelt de Afdeling Bestuursrechtspraak, de hoogste bestuurlijke rechter in en vernietigende uitspraak die op 30 april verscheen. ICT/Magazine publiceerde er destijds ook over.

Er zijn veel basale dingen mis aan de procedure die het digitaal ondertekenen van rechtelijke uitspraken moet regelen. Zo erg dat de rechten van burgers erdoor geschonden worden.

Volgens de hoogste bestuursrechter lopen momenteel bij de Afdeling ruim 100 procedures in vreemdelingenzaken, waarbij de vraag speelt of de digitale ondertekening ervan wel voldoet aan de eisen van de wet. Het hele digitaliseringsproces heeft tot nu toe 220 miljoen euro gekost. Er was zeven miljoen euro begroot.

“Dit is bizar,” zeg beveiligingsexpert Brenno de Winter, die als deskundige bij de zaak betrokken was. “Eigenlijk zegt de Raad van State dat de basale definitie waarmee men nu werkt niet in orde is. En dit systeem draait al sinds de lente van 2018.”

 

Token

Met tweefactorauthenticatie maak je gebruik van twee verschillende soorten authenticatiemethoden. Dat is vaak ‘iets dat de gebruiker weet en iets dat de gebruiker heeft.’ Wat de gebruiker weet is bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord.

De tweede vorm van authenticatie gaat vervolgens via iets dat in bezit is van de gebruiker. Denk aan een token of een mobiele telefoon waarnaar een sms-bericht met een code wordt gestuurd. Pas als die verificatie is gedaan, is er sprake van een goede tweefactorauthenticatie.

Veel digitale platforms hebben al een dergelijk systeem, maar vaak is dat vrijblijvend. Je kunt het instellen als je dat wilt. Denk bijvoorbeeld aan het systeem dat Facebook of Google hanteert.

Gerelateerde berichten...

X