Reinier de Graaf automatiseert informatieoverdracht spoedpatiënten

ambulancewagen

Ziekenhuis Reinier de Graaf is definitief af van het overtypen van medische gegevens van spoedpatiënten die via de ambulance op de SEH terecht komen.

De zorgverleners op de ambulance verzamelen tijdens de rit naar het ziekenhuis al veel patiëntengegevens. Denk aan naam en geboortedatum van patiënten, maar ook medische gegevens zoals het ziektebeeld en hartfilmpjes.

In 2021 typten collega’s van de SEH deze informatie nog over. “In 2022 hebben we de eerste eenvoudige digitale koppeling opgezet en nu hebben we deze uitgebreid met veel extra informatie”, zo vertelt Bjorn Okkerse. Hij houdt zich als IT Architect onder meer bezig met het verbeteren van de overdracht van patiëntgegevens tussen de ambulancedienst en de SEH.

Verbeteren

Reinier de Graaf werkte voor deze verbetering samen met de RAV Haaglanden, een samenwerkingsverband van ambulancevervoerders in de regio Haaglanden. In de toekomst kan het ziekenhuis via deze informatieoverdracht nog feedback geven aan de ambulancedienst om de overdracht en samenwerking verder te verbeteren.

Het ziekenhuis werkte ook samen met het programma ‘Met spoed beschikbaar’. Dit initiatief van de landelijke overheid moet de overdracht van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders in de acute zorg verder verbeteren.

Van enigmaCare naar ziekenhuissysteem

“De extra informatie komt nu uit het systeem van de ambulancedienst, enigmaCare, rechtstreeks in ons eigen ziekenhuissysteem”, aldus hoofd SEH Manon Boomkens. “Een groot voordeel hiervan is dat de patiëntgegevens maar één keer genoteerd hoeven te worden, wat het risico op fouten maken vermindert. Daarnaast kunnen we sneller werken en zijn cruciale patiëntgegevens eerder beschikbaar voor de verdere behandeling van spoedpatiënten op onze SEH. Ik ben er heel trots op dat we ook op deze manier de zorg aan onze patiënten verder kunnen verbeteren.”

Na deze stap willen Bjorn en Manon verder met het verbeteren van de overdracht van patiëntgegevens tussen de regionale huisartsenposten de SEH en de Eerste Harthulp. “De verwachting is dat ook dit op korte termijn een stuk sneller en gemakkelijker gaat verlopen.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...