Rem op pilot gegevensuitwisseling gemeenten en banken

wietplant

Een pilot die moet testen of er gegevensuitwisseling mogelijk is tussen gemeenten en banken ligt voorlopig stil. Twee pilots in Peel en Maas en Hart van Brabant leveren niet de gewenste voortgang. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie aan de Tweede Kamer.

Bij de gemeente Peel en Maas zit het grootste probleem in de regelgeving. Bij Hart van Brabant zitten problemen in de haalbaarheid van het uitwisselen van gegevens met meerdere soorten instanties.

Aanpassing

De minister gaat nu eerst onderzoeken of de problemen zijn te verhelpen of dat er ook echt aanpassing van de wet moet komen. Misschien kan de op handen zijnde ‘Wet Gegevensverwerking’ (Wgs) voor samenwerkingsverbanden uitkomst bieden. Dit wetsvoorstel is al wel door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer moet het nog goedkeuren.

Of en hoe dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Dit voorjaar moet er in elk geval meer duidelijkheid zijn. De minister stelt dat men daarbij rekening houdt met de wet rond gegevensbescherming (AVG).

Belangrijkste doel van de pilots is om te zien of gegevensuitwisseling ondermijnende criminaliteit beter kan helpen bestrijden. Het uiteindelijke doel is om dit soort activiteiten eerder op te merken en zo efficiënter te kunnen aanpakken.

Wietplantage

Een goed voorbeeld van dat laatste is de pilot in Hart van Brabant. De gemeente werkt daar samen met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). In die pilot meldt de gemeente sluiting van een pand aan het SFH. Die benadert vervolgens de hypotheekverstrekkers, zodat zij ook nader onderzoek kunnen doen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het gaat om een vermeend drugspand, een wietplantage of illegale bouwprojecten of horeca.

In Peel en Maas werkte de gemeente samen met de Rabobank. Maar: “Regelgeving verhindert relevante publiek-private gegevensuitwisseling op lokaal niveau”, schrijft minister Grapperhaus in de brief. Dat betekent dus dat ze niet verder kunnen werken totdat de minister uitzoekt of, en zo ja hoe, verdere informatiedeling mogelijk is.

De op handen zijnde nieuwe wet Wgs moet het mogelijk maken dat private partijen zoals banken, onderdeel kunnen worden van een Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Zij kunnen dan alleen meedoen bij specifieke gevallen en alleen als dat strikt noodzakelijk is.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X