Silo’s veroorzaken onveilige digitaliseringsslag overheden

hybride cloud

Overheden moeten elkaar in fysieke IT-omgevingen gaan opzoeken om trage en onveilige internet te omzeilen. Dat stelt Werner Sikken, account executive publieke sector bij datacenterdienstverlener Equinix. De overheid is bezig met een digitaliseringsslag. Doel is om in 2020 alle dienstverleningen digitaal aan te bieden. Dit wordt echter niet gehaald of onveilig zonder focus op de onderliggende digitale infrastructuur.

De overheid is op dit moment bezig met een digitale omslag. “Alle overheidsprocessen waar burgers en bedrijven mee te maken krijgen, worden op termijn digitaal. Dat grijpt in op alle primaire processen. Het vereist een enorme digitaliseringsslag”, zegt Slikken. “Interconnectie tussen departementen is essentieel om security, performance, data-soevereiniteit en publieke samenwerking te waarborgen. Het Rijk moet de regie nemen in een open, gestandaardiseerd en veilig platform. De hybride cloudoplossing is de beste uitkomst.”

 

Staatsveiligheid

De overheid beschikt over veel gegevens die privacygevoelig zijn of gevoelig zijn voor de staatsveiligheid. Het is niet wenselijk dat deze data buiten de landsgrenzen terecht komt. Korte digitale verbindingen tussen partijen, buiten het onveilige internetnetwerk om, maken data-uitwisseling veiliger. Het verhoogt  bovendien de prestatie.

Hoe dichter de partijen fysiek bij elkaar staan in het datacenter, hoe makkelijker dit te realiseren is. Door niet via het reguliere internet met de cloud te verbinden, valt te voorkomen dat gegevens gehackt worden”, stelt Sikken. “Daarmee wordt de opslag van data veiliger. De risico’s worden tot een minimum beperkt.”

 

Clouds verbinden

Overheden zijn gebaat bij een nieuwe vorm van IT-architectuur. Ze moeten voor een hybride cloud-strategie kiezen om de uitdagingen te lijf te gaan. Veilige dataopslag is een hygiënefactor voor overheden. Doordat burgers en bedrijven vaak contact hebben met de overheid, moeten zij er ook voor zorgen dat de geraadpleegde data snel en helder inzichtelijk is.

Door de interconnectiviteit te verhogen wordt ook dit probleem opgelost. De Interconnection Oriented Achitecture (IOA) realiseert dit. IOA is een framework voor het bouwen van hybride IT-omgevingen. Hierin alles efficiënt, kosteneffectief en veilig verbonden met hoge datasnelheden en lage latency.

 

Gerelateerde berichten...

X