Specialisatie en digitalisering onvermijdelijk voor financieel dienstverleners

innovatie woord in lampjes

Specialisatie en verdere digitalisering lijken onvermijdelijk voor financieel dienstverleners. Dat blijkt uit het rapport ‘Marktindrukken‘, van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het rapport schetst de marktontwikkeling voor intermediairs tussen aanbieders van financiële producten en consumenten. Deze dienstverleners moeten volgens de Autoriteit duidelijke keuzes maken in hun aanbod en innoveren.

Het rapport is onder meer gebaseerd op de uitkomsten van de vragenlijst die financieel dienstverleners jaarlijks moeten invullen. Ook is de AFM in september 2020 met dertig kantoren in gesprek gegaan.

Kantoren moeten specialiseren en samenwerken

Een volledig aanbod van diensten gaat gepaard met hoge lasten. Onder meer omdat de bijhorende kennis bijgehouden moet worden. Specialisatie en samenwerking met andere kantoren kan een oplossing zijn. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de kosten voor de consument lager zijn. daardoor wordt het laagdrempeliger om een intermediair in de arm te nemen.

Digitalisering was al langer de belangrijkste marktontwikkeling. Deze trend wordt versterkt door de coronacrisis. Uit het rapport blijkt dat veel financieel dienstverleners in de afgelopen periode innoveren, al blijft dat vooralsnog vooral beperkt tot digitaal klantcontact. De laagdrempeligheid hiervan is een kans voor groei van bepaalde klantgroepen.

Onverzekerbaarheid

Een belangrijk risico dat financieel dienstverleners zelf signaleren is het toenemend gevaar op onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s. Onder meer standaardisering van financiële producten kan daar in sommige gevallen toe leiden. Eén van de oplossingen waar intermediairs een belangrijke rol in kunnen spelen, is advies over preventiemaatregelen. Daardoor kunnen risico’s kleiner worden en weer verzekerbaar.

De AFM constateert in vergelijking met vorig jaar verbeteringen in de beheersmaatregelen die financieel dienstverleners nemen om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te verkleinen. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht voor klantacceptatie.

Hoewel bij het ‘bemiddelen in levensverzekeringen’ de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering weliswaar klein zijn, vindt de AFM dat financieel dienstverleners hun beheersmaatregelen verder moeten aanscherpen, zoals bij het opstellen van een risicobeoordeling van de eigen organisatie en situaties die een verhoogd risico met zich meebrengen, zoals bij klanten die gelden als ‘politiek prominent persoon’.
Nederland telt ruim 7.000 financieel dienstverleners.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X