Taak en thema’s bekend voor commissie Digitale Zaken

digitale sleutel digitale producten

De commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer heeft op woensdag 9 juni vastgesteld wat haar taken, werkzaamheden en onderwerpen zijn. Nu  duidelijk is welke focus de commissie heeft kan zij concreet aan de slag.

Deze vaststelling betekent een eerste stap in de invulling van de werkzaamheden. Fungerend voorzitter Renske Leijten (SP) stuurde namens de commissieleden een brief aan vaste commissies van de Kamer. Hierin vraagt zij de commissies te kijken naar hun dossiers om een afweging te maken welke Digitale Zaken in de toekomst in behandel ing moet nemen.

Start

“De digitale ontwikkelingen gaan snel en hebben invloed op het dagelijks leven, de democratie, onze privacy, de verhouding tussen burgers onderling, en tussen burgers en de overheid”, zo geeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp aan. “Het is goed dat de Tweede Kamer zich meer verdiept in deze onderwerpen. Nu gaat de nieuwe commissie echt van start en bundelt zij in de Tweede Kamer alle kennis over digitalisering en kan zij de debatten hierover voeren. Dat komt de kennispositie en de controlerende functie van de Tweede Kamer ten goede.”

Met een taakafbakening brengt de nieuwe commissie in kaart waar haar expertise moet liggen en waarop zij meerwaarde moet bieden. Zo wil de commissie het voortouw nemen bij de behandeling van digitaliseringsvraagstukken van alle Kamercommissies. De commissie voor Digitale Zaken volgt de huidige en toekomstige ontwikkelingen rond digitalisering. Ze controleren ook de bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor digitalisering.

Thema’s

De commissie koos de volgende thema’s voor behandeling:

  1. Opkomende en toekomstige technologieën
  2. Digitaal burgerschap en democratie
  3. Digitale grondrechten en data-ethiek
  4. Digitale infrastructuur en economie
  5. Online veiligheid en cybersecurity
  6. Digitaliserende overheid

Voor de behandeling van deze thema’s heeft de commissie andere vaste commissies van de Kamer verzocht hun dossiers met een digitaliseringscomponent te bespreken. De commissies kunnen de dossiers bespreken en vaststellen in een procedurevergadering en besluiten welke commissie het dossiers gaat behandelen.

Over de commissie

Op 6 oktober 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de Kamer uitspreekt de adviezen van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst over te nemen. Daarmee, werd de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het nieuwe Reglement van Orde vastgelegd.

Op woensdag 12 mei had de commissie voor Digitale Zaken haar eerste procedurevergadering. Een voorbereidingsgroep van leden maakte ter verkenning de taakstelling van de commissie. Dit voorstel met de taken en thema’s die de commissie moet gaan behandelen, werd woensdag 9 juni door de commissie aangenomen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X