Tik op vingers inlichtingendiensten politie van CTIVD

spionnage inlichtingendiensten

Inlichtingendiensten van de politie onderzochten hele bevolkingsgroepen terwijl ze dat niet mogen. Dat zegt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een rapport.

Alle politie-eenheden in ons land hebben eigen inlichtingendienst. Ze werken samen met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en verzamelen informatie over mensen waarvan de politie denkt dat ze een gevaar kunnen zijn voor de nationale veiligheid. De CITV stelt nu dat deze politiediensten allemaal zwaar over de schreef gingen door op basis van signalen over een of enkele pers personen meteen de hele gemeenschap onder de loep te nemen. Om welke groepen dat gaat zegt het rapport er overigens niet specifiek bij.

Volgens de wet is dat verboden vanwege de enorme inbreuk op de privacy. Voor je een hele groep mag onderzoeken moet je eerst vaststellen dat het niet anders kan. Dat onderzoek hebben de politiediensten niet uitgevoerd.

Volgens de CITV observeerde de politie tussen 23 februari 2022 tot en met 1 juli 2022 zeker drie keer een hele gemeenschap terwijl dat zo niet mag. Hoewel de dienst niet zegt om welke groepen het ging, is een aantal fractievoorzitters in de Tweede Kamer daarvan wel op de hoogte. Dat ging via de ‘Commissie Stiekem’.

De Kamer reageerde intussen kritisch op de gang van zaken.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...