TNO wordt Nederlandse IDS-HUB: Europese standaard datadeling

data datawarehouses

TNO en de International Data Spaces Association (IDSA) hebben een overeenkomst getekend over datadeling. TNO fungeert daarbij als de Nederlandse IDS-HUB. Dit wordt de nieuwe Europese standaard voor onafhankelijke en gecontroleerde datadeling.

Met het oprichten van de Nederlandse IDS-HUB krijgen initiatieven voor veilige datadeling een impuls. De ondertekening vond plaats tijdens het Smart Industry Jaarevent in Hilversum.

IDS

International Data Spaces (IDS) stelt organisaties in staat om veilig data uit te wisselen, zonder dat ze verplicht over een gecentraliseerd platform moeten lopen. De oorspronkelijke eigenaar houdt zo altijd de controle en kan ook voorwaarden stellen aan het gebruik.

TNO signaleert dat deze ‘datasoevereiniteit’ steeds belangrijker wordt voor het bedrijfsleven. Het is een voorwaarde aan het worden voor partijen om hun data te willen delen. IDS is een open standaard die door meerdere bedrijven geïmplementeerd kan worden in hun software.

Nederland

Als Nederlandse IDS HUB zorgt TNO voor verbinding tussen Nederlandse initiatieven en internationale standaardisatie. Doel is om initiatieven met datadeling te versnellen. Dit geldt zowel bij opstarten van nieuwe initiatieven in Nederland als bij aansluiting op andere Europese landen.

TNO krijgt deze sleutelrol vanwege haar uitgebreide kennis van ICT en de positie binnen initiatieven in meerdere sectoren.

Aanleiding

Het is niet langer voldoende om enkel binnen een bedrijf gegevens te verzamelen en analyseren. Alleen door databronnen te combineren met andere belanghebbenden, kunnen bedrijven waardevolle conclusies trekken. Zo kunnen ze  hun bedrijfsvoering binnen de complexe waardeketen optimaliseren. Dit gaat van eerder herkennen van afwijkingen in een productieproces tot het stroomlijnen van een logistieke keten.

Dit maakt data voor steeds meer bedrijven een strategisch asset. Met als consequentie dat organisaties controle willen houden over het gebruik. Bijvoorbeeld om controle te houden over privacy (GDPR) of commercieel gevoelige informatie.

Datadeling zelf wordt echter ook complexer. Artificial intelligence biedt bijvoorbeeld kansen, maar maakt het ook noodzakelijk om zaken als betekenis, context en kwaliteit goed te regelen. Tegelijkertijd moeten de kosten voor datadeling naar beneden om grootschalige implementatie mogelijk te maken.

TNO beschouwt de standaardisatie van de afsprakenstelsels als een belangrijke methode om deze vraagstukken te adresseren. IDS omvat verschillende methodieken zoals iSHARE, een afsprakenstelsel voor identificatie, authenticatie en autorisatie van data voor zowel aanbieders en gebruikers.

Het sluit bovendien goed aan op het bredere technologiepallet waar TNO onderzoek naar doet en de specifieke afsprakenstelsels waar verschillende sectoren aan werken.

Gerelateerde berichten...

X