Tulpenfonds maakt arbeidsongeschiktheidsvangnet bereikbaar voor ICT’ers

ICT-sector vrouwen en mannen

De Covid-19-crisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de ICT’er nog steeds is. Zo is slechts18 procent van de ZZP’ers verzekerd tegen uitval door ziekte. Reden is vaak dat een verzekering te duur is of door een overdaad aan optimisme.

Van de 900.000 zelfstandigen in Nederland van wie het ZZP-inkomen het hoofdinkomen is, zijn er ruim 700.000 niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De meesten van hen (70%) vinden zo’n verzekering te duur. Om iedere zelfstandige in staat te stellen een goed vangnet voor zichzelf te creëren, lanceerde het Tulpenfonds eerder de betaalbare AOV.

Het vangnet is nu compleet, met de Gezondheidscoach en met het Zelfstandigenfonds. Het is een collectief van zelfstandigen die elkaar voorzien van inkomen in geval van uitval. Een laagdrempelig fonds voor iedere ICT-er die zich gezond voelt.

ZZP’ers, die niet voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen of willen kiezen, kunnen nu bij uitval door ziekte gedurende twee jaar toch een maandelijkse uitkering krijgen van €1.000, €1.500 of €2.000 netto per maand.

Het nieuwe Tulpenfonds Zelfstandigenfonds bundelt de krachten van zelfstandig ondernemers, die elkaar voorzien van inkomen in geval van uitval. Ook lanceert het fonds de Gezondheidscoach. Dit is een onafhankelijk specialist die zelfstandigen voor een tientje per maand helpt om gezond te blijven en tweemaal per jaar een gezondheidscheck doet.

Vangnet

De twee nieuwe diensten maken het zelfstandigenvangnet van het Tulpenfonds compleet. Vorig jaar kwam er al een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lage premie (vanaf 50 euro per maand) en actieve ondersteuning bij herstel.

Ook bij de nieuwe diensten staat betaalbaarheid voorop. Het Zelfstandigenfonds is feitelijk een ‘schenkkring’ op basis van solidariteit. Het kost per deelnemer gemiddeld €30. De actieve ondersteuning van een Gezondheidscoach, inclusief begeleiding bij ziekte kost per maand €10.

De aov heeft verschillende kenmerken van de verplichte basisverzekering. De verzekering heeft het een vaste eigenrisicoperiode, een vast verzekerd (minimum)inkomen en de begeleiding is gericht op het weer zelfstandig kunnen verwerven van inkomen onder het principe: het hebben van werk is de beste sociale zekerheid. Het streven is om een omvang te creëren waarbij er een fonds ontstaat dat zo solidair is dat uiteindelijk 97% van de aanvragen wordt geaccepteerd.

Het Tulpenfonds is ervan overtuigd dat marktwerking alsnog voor de oplossing kan zorgen. Een ZZP’er wil immers geen opgelegde verplichting van een verzekering met alle gedoe van dien. Die wil zelf beslissen welke keuze hij of zij wil maken.

Gerelateerde berichten...

X