Tweedehands software blijkt aantrekkelijk alternatief voor de cloud

De softwaremarkt is aan het transformeren. Lange tijd kozen bedrijven uit onwetendheid of angst voor  de nieuwste versies van software. Er bestond een soort consensus dat je over deze versies moest  beschikken om stabiliteit van het businessmodel te waarborgen.

Sinds de opkomst van de cloud is hier verandering in gekomen. Steeds meer bedrijven gaan software en licenties huren. Er is echter nog een mogelijkheid: kopen of verkopen van gebruikte software en licenties. Hiermee kunnen bedrijven hun financiële positie sterk verbeteren. Soms is het zelfs aantrekkelijker dan een cloudoplossing. Het legt het van oorsprong Duitse ReLicense, dat handelt in tweedehands licenties en software, dan ook geen windeieren. De handel in onder meer Duitsland en Zwitserland is nu al behoorlijk gangbaar. Ook in Nederland begint het van de grond te komen.

Het Nederlandse bedrijf License Partners ziet de belangstelling voor gebruikte Microsoft licenties in hoog tempo toenemen. Inmiddels levert License Partners haar licenties o.a. aan politie, gemeenten, defensie en multinationals. Raymond Lindemans, partner bij License Partners waarschuwt voor (online) licentiehandelaren welke buiten de Nederlandse landsgrenzen opereren en welke prijzen hanteren welk te mooi zijn om waar te zijn: “Blijkt achteraf dat de aangekochte licenties van onheuse afkomst zijn dan dient men in het buitenland te procederen en verhaal te halen met alle kosten van dien. Doe daarom zaken met een Nederlands bedrijf en vraag naar referenties.”

 

Legaliteit

Nog ver voor de opkomst van de cloudoplossing, in de jaren 90, bestond er al een kleine markt voor tweedehandssoftware en licenties. Er bestond wel onduidelijkheid over de legaliteit van de handel. Toen in 2012 de handel legaal werd, groeide de markt in tweedehands software snel.

Door gebruik van tweedehands software en licenties besparen ondernemingen in de kosten voor aankoop. Aan de andere kant genereren ze winst door software en licenties die zij zelf niet meer gebruiken te verkopen. Bijkomend voordeel is dat de gebruikte software compatibel is met andere programma’s. Installatie en gebruik is gemakkelijk te realiseren. Kostbare en tijdrovende trainingen zijn niet meer nodig.

 

Gebruikte software versus cloud

Met de opkomst van de cloudoplossing, leek succes voor de tweedehandssoftware niet voor de hand liggend. Echter, het tegendeel is gebleken. Er zijn genoeg bedrijven die om veiligheidsredenen niet voor de cloud kiezen. Het gebruik van tweedehands software biedt deze organisaties de veiligheid die ze zoeken. Voor het gebruik van de oudere programma’s zijn minder persoonlijke gegevens nodig en worden minder vaak gevoelige data via het netwerk verzonden. Met de opkomende cybercriminaliteit biedt dit voor veel bedrijven een groot voordeel.

Het vermoeden bestaat dat het aandeel van cloudoplossingen dan ook aanzienlijk kleiner is dan providers beweren. Logischerwijs echter leverde de opkomst van de handel in tweedehands software veel conflicten op. Wegens het grote economisch belang hebben leveranciers van nieuwe software zich langdurig verzet tegen deze handel.

Na jaren van gerechtelijke procedures, heeft het Europese hof op 3 juli 2012 geoordeeld dat de verkoop van gebruikte software, mits het voldoet aan verschillende voorwaarden, is toegestaan. Zo moet het bedrijf dat de tweedehands software aanschaft zeker zijn dat de verkopende partij de licenties de-installeert. Het is een gevoelige handel, waardoor sommige bedrijven nog terughoudend zijn.

 

Gerelateerde berichten...

X