Creëer een goede voedingsbodem voor innovaties in de zorg

Digitalisering biedt op vele verschillende fronten uitkomst in de zorgsector. Is het niet om informatie-uitwisseling te stroomlijnen dan is het wel om zorg op afstand verder te verbeteren. Zowel de zorgmedewerker als de cliënt heeft hier veel profijt van. Kwaliteit van zorg neemt toe, evenals de efficiency. Dit is noodzakelijk om het oplopende tekort aan arbeidskrachten enigszins op te vangen. Om digitalisering kans van slagen te geven is het belangrijk dat de IT-infrastructuur ruimte biedt voor nieuwe technologieën. En vergeet niet de mens mee te nemen bij alle veranderingen die er plaatsvinden.

Er is een kloof ontstaan tussen de groeiende zorgvraag en het beschikbare zorgaanbod. Digitalisering, maar bijvoorbeeld ook robotisering van dagelijkse zorgtaken, kunnen hier de druk verlichten. Denk ook aan de inzet van platforms om relevante data te verzamelen en te analyseren ter ondersteuning van de behandeling, diagnose en monitoring van het welzijn van de patiënt of cliënt. Data analytics en artificial intelligence kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de druk waaronder de zorgsector nu gebukt gaat te verlichten. We zien in de praktijk dat hier voorzichtig mee wordt geëxperimenteerd.

Daadkracht en lef

De mate waarin je als zorgverlener in staat bent deze ontwikkelingen bij te houden, bepaalt voor een groot deel je toekomst. e-Health blijft zich bijvoorbeeld sterk ontwikkelen en staat centraal in het streven om de zorg rondom de patiënt/cliënt te organiseren. We zien hier een streven naar ‘betere zorg dichtbij’ wat efficiënter werkt en goed past bij de veranderende wensen van de cliënt. Tijdens de pandemie zijn veel zorgverleners overgestapt op videoconsults, waarbij maar weer eens het belang van veilige en hoogwaardige verbindingen duidelijk werd. Hoe dan ook, zorginstellingen hebben daadkracht en lef moeten tonen. Lef om innovaties door te voeren en nieuwe technologieën te omarmen.

Flexibele technologische infrastructuur
Het implementeren van innovaties, zoals domotica, eHealth, Internet of Things oplossingen en artificial intelligence, vergt wel een totaal andere mindset. Er moet ruimte komen voor snelle ontwikkeling. Creëer proeftuinen waarin innovaties worden getest in kleine ‘agile sprints’.

Ontwerp niet goed? Terug naar de tekentafel. Resultaten veelbelovend? Verder uitrollen. Van medewerkers wordt verlangd dat zij creatief en vernieuwend meedenken. En was dat niet juist een van de elementen die je nodig hebt om een aantrekkelijke werkgever te worden? Wees ook niet bevreesd om in zee te gaan met hyperscalers als Google, Microsoft en AWS die met hun met IaaS- en PaaS-diensten een belangrijke rol spelen in de informatieketen. Maak gebruik van de schaalvoordelen die deze aanbieders kunnen leveren en werk zo toe naar een flexibele technologische infrastructuur.

Neem IT-belemmeringen weg

Deze flexibiliteit helpt je als zorginstelling om innovaties in de praktijk succesvol door te kunnen voeren. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid, zo blijkt uit onderzoek van Telindus. Vaak staat een bestaande technologische infrastructuur organisaties in de weg om wendbaar en flexibel te worden. Innovaties blijven op de tekentafel liggen en nieuwe businessplannen blijven in de la. De gewenste progressie blijft uit, omdat er te veel tijd wordt besteed aan de business van gisteren en vandaag in plaats van aan die van morgen en overmorgen. Het is dan ook verstandig om de IT-omgeving in kaart te brengen en vervolgens de belemmeringen weg te nemen. Zet de volgende stappen op het domein van een slimme cloud-infrastructuur, een intuïtieve netwerkomgeving en optimale cybersecurity.

De kloof tussen zorg en IT moet worden gedicht

Vergeet bij het op orde brengen van de technologische infrastructuur niet om de medewerkers – en cliënten – hierbij te betrekken. De technologieën zijn bewezen en volwassen, maar de adoptie ervan door medewerkers is niet vanzelfsprekend. Op het snijvlak van mens en technologie valt dus nog een wereld te winnen. Creëer een goede voedingsbodem voor succesvolle innovaties en oplossingen.

Zorg er bijvoorbeeld voor dat IT op de agenda komt en blijft van de raad van bestuur. Zorg waar nodig voor het verder verbeteren van de digitale vaardigheden van bestuurders en medewerkers. En maak duidelijk dat ook zorgmanagers open moeten staan voor nieuwe ICT-ontwikkelingen. De kloof tussen zorg en IT moet worden gedicht om tot succesvolle innovatie te komen.

Rob Feld is Accountmanager Healthcare bij Telindus.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X