Effectiefste organisaties, veranderen sneller

Veel bedrijven hebben al een transformatie ondergaan op het gebied van hun ICT-Infrastructuur en Cloudtechnologie. De vraag is echter of ze er alles uitgehaald hebben dat er voor ze in zit. Hebben ze zich laten weerhouden door veel voorkomende obstakels?

Een nieuw publicatie van McKinsey* toont aan dat de meest succesvolle bedrijven:

• Hun core technologie (infrastructuur) sneller aanpasten en nu hun bakens verleggen
• IT-management laten meedenken over de strategie van hun totale organisatie
• 5 opvallende aandachtspunten hebben
• Vaak een cultuuraanpassing hebben ondergaan

McKinsey komt tot de conclusie dat de effectiefste bedrijven verder zijn op het gebied van cybersecurity, digitalisering en het gebruik van Cloudtechnologie (dus niet persé in public cloud). De prioriteiten verschuiven wel een beetje.

Prioriteiten afgelopen 2 jaar t.o.v. komende 2 jaar

In de top 10 van prioriteiten is er 1 duidelijk het belangrijkst.

1. Zowel de afgelopen 2 jaar als de komende 2 jaar is Cybersecurity het meest genoemde aandachtspunt bij alle organisaties.
2. Schaalbaarheid van data, analytics en Artificial Intelligence is nu een belangrijke 2e prioriteit.
3. Het moderniseren van de infrastructuur is nog steeds belangrijk, maar minder belangrijk dan 2 jaar geleden en zakt een plaatsje.

De meest succesvolle organisaties zijn op meerdere vlakken tegelijk bezig. Ze hebben een agressievere aanpak en een holistische visie op transformaties.

AXEZ ICT Solutions ziet dat terug in het gebruik van Private Cloud voor flexibiliteit en schaalbaarheid, naar ook in de vraag naar slimme networking beheersoftware (Aruba AIOPS en Aruba ESP).

IT nauw betrokken bij algemene strategie

De succesvolle organisaties onderscheiden zich vooral als McKinsey vraagt naar de betrokkenheid van de ‘Tech leaders’ (bijvoorbeeld CIO of CTO) in hun organisatie bij de strategievorming.
Waren in 2020 IT leaders nog ‘maar’ bij 57% van de succesvolste bedrijven nauw betrokken bij de strategie, in 2021 is dit percentage toegenomen tot 73%. Bij de overige organisaties was die betrokkenheid er slechts bij 31%.

5 opvallende aandachtspunten transformatie

Dit zijn aandachtspunten waar de steeds meer van de top presteerders op focussen, terwijl de overige organisaties er juist opvallend minder in investeerden in het afgelopen jaar.

• Scaling data, analytics & AI
• Changing IT’s delivery model
• Enhancing IT architecture
• Digitizing end-user experience
• Redesigning tech organization to better support business strategy

Extra aandacht voor bedrijfscultuur en IT talent

In bijna de helft (47%) van de effectieve organisaties streven IT leiders er naar dat de bedrijfscultuur digitale manieren van werken mogelijk maakt. Niet alleen bij de IT afdeling, maar in de hele organisatie. Slecht bij 3% van de overige organisaties is dat streven terug te vinden.

Als het gaat om het managen van IT talent scoren de efficiënte organisaties dubbel zo goed op de gebieden Workforce planning, Aantrekken van talent, Performance management, Training en ontwikkeling en betrokkenheid en behoud van talent.

Voordelen van cloudgebruik die organisaties ervaren

86% van de succesvolle organisaties verwacht ook nu nog meer cloudtechnologie te implementeren. Dus blijkbaar zijn ze tevreden. McKinsey vroeg welke voordelen de organisaties vooral ervaarden van het toepassen van cloudtechnologie

Grootste obstakels tijdens migratie

De meest voorkomende tegenvallers in migratietrajecten zitten in techniek, timing en het realiseren van de verwachtte voordelen (waarde).

Technische uitdagingen

38% van de respondenten heeft te maken gehad met technische tegenvallers. Het komt regelmatig voor dat bepaalde applicaties niet makkelijk ondersteund worden door een aanbieder van Cloud technologie.

Bijvoorbeeld bij AXEZ kloppen regelmatig organisaties aan die bij een hyperscaler niet terecht kunnen met hun oudere applicaties of ze moeten er heel veel meer voor betalen dan eerder gedacht.

Timing en wederzijdse communicatie

Alle medewerkers en managers van bedrijven zien privé de voordelen van cloudfaciliteiten in het dagelijks leven en projecteren die op hun werksituatie. Gewoon een abonnementje nemen en beginnen!
De IT-organisatie moet echter de beschikbaarheid, veiligheid, compliance en het beheer garanderen en moet daarom zorgvuldiger te werk gaan. Het is daarom enorm belangrijk om IT op het hoogste niveau van de organisatie te laten meedenken. Dan kan al in een vroeg stadium van nieuwe plannen, begonnen worden met de voorbereiding vanuit IT perspectief.

Door niet alleen nadruk te leggen op beperkingen en onmogelijkheden, kan IT de situatie beter uitleggen. Dooreen perspectief te geven, te komen met een visie en een planning van de adoptie van cloudtechnologie ontstaat een andere beeld van de rol van de IT-organisatie. Soms is het bijvoorbeeld beter om een Private Cloud te omarmen of zelfs een Private Cloud op een eigen locatie (on premise). Dat kost meestal iets meer tijd, maar kan een hoop problemen voorkomen.

Budget en besparing

34% van de migratieprojecten levert niet de waarde op die men vooraf had verwacht. Het blijft IT…

In de praktijk zijn veel cloudmigraties uiteindelijk niet goedkoper zijn dan bijvoorbeeld een investering in on premise infrastructuur. Er zijn wel de voordelen van bijvoorbeeld pay-per-use, maar daar zit over de lange termijn niet de besparing.

De besparing komt uit lagere kosten voor beheer en meer gemak en flexibiliteit voor de organisatie en de gebruikers.

Vooruitzicht prioriteiten

De noodzaak om wendbaar en flexibel te zijn en te reageren op de veranderende behoeften van het bedrijf zal alleen maar toenemen. Bedrijven die geen sterke technologische basis hebben, dreigen nog verder achterop te raken.

Om de voordelen van technologie te benutten, moeten bedrijven meerdere transformaties tegelijkertijd (cloud, cyber en talent) aanpakken. Dit heeft echter een langdurende en strategische waarde. Dat verdient dus voortdurend aandacht van het bedrijfsmanagement, IT management en de ICT leveranciers.

* https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/prioritizing-technology-transformations-to-win

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X