Informatieverwerking in de zorg op de schop

Performation Business Intelligence

Groei in data vraagt ziekenhuizen om een nieuwe benadering

Er is in de zorg een verandering gaande. De traditionele manier van informatie vergaren gaat stevig op de schop. Samen met de opkomende AI-technologie zal dit een enorme impact hebben op de manier waarop informatie in de zorg beschikbaar wordt gesteld. Veel ziekenhuizen gaan graag mee in die verandering, maar weten niet goed waar en hoe te beginnen. Daar is een oplossing voor.

Er is meer data beschikbaar dan ooit. Door de lage kosten van dataopslag en de toename van het aantal bronnen van informatie, blijft die hoeveelheid beschikbare data exponentieel stijgen. In de zorgsector groeit de hoeveelheid data met name op het gebied van ongestructureerde data die rondom een patiënt worden verzameld.

Er is een eindeloze stroom van notities, patiëntbrieven met waardevolle informatie, data van wearables en patiëntportalen. Met die exponentiële groei, stijgt ook de behoefte om snel en eenvoudig data beschikbaar te krijgen. Een stevige uitdaging voor ziekenhuizen. Daarbij neemt ook de behoefte toe om nieuwe technologieën in te zetten om data op een eenvoudige manier toegankelijk te maken.

Traditionele BI-tools volstaan niet meer

Ziekenhuizen verwerken data vaak nog op een traditionele manier, voornamelijk omdat er grotendeels nog met traditionele BI-tools gewerkt wordt. Voor deze tools is het belangrijk om data eerst te structureren en daarna te verwerken volgens een vast patroon, waarbij data vooraf gelabeld moet worden.

Linda Kooiman, product owner bij Performation, schreef het artikel ‘Is BI klaar voor de toekomst?’ Volgens Kooiman vraagt de hoeveelheid data die een ziekenhuis nu tot zijn beschikking heeft echter om een andere benadering. “Een benadering waarmee het eenvoudig wordt data te doorzoeken, zonder dat je vooraf de structuur van de data hoeft te kennen,” stelt ze. “Daarbij worden nieuwe tools ingezet die met de grote aantallen data van de huidige tijd weten om te gaan. De oplossing ligt in een zoekfunctie waarmee de informatie van het ziekenhuis efficiënt en snel beschikbaar gesteld wordt. Door dit vervolgens te combineren met AI-modellen, kunnen we naast het terugkijken nu ook gaan voorspellen. Performation is aan de slag gegaan om dit mogelijk te maken.”

Van pilot naar productie

Maarten van der Wilt, CTO bij Performation: “Wij zien dat bij veel ziekenhuizen pilots lopen om AI toe te passen. Zoals het voorspellen of een patiënt een hoge kans heeft op een heropname of pilots om registratielast te verminderen met automatisch coderen. De pilotfase gaat vaak goed, maar ziekenhuizen worstelen met het daadwerkelijk in productie nemen van het model. Dan blijkt dat de data vaak niet goed genoeg of niet volledig is en dat er geen realtime data beschikbaar is. Ook het labelen van al die data en het vervolgens opschonen, kost het ziekenhuis veel tijd.”

Het dataplatform van Performation beschikt over diverse tools die data-analisten binnen het ziekenhuis nodig hebben om modellen te trainen, te testen, te visualiseren en uiteindelijk in praktijk te brengen. Denk daarbij aan Python, Jupyter Notbooks en Github. Het platform wordt met één druk op de knop geïnstalleerd. Er wordt dan een omgeving aangemaakt waarbij één of meerdere data-analisten aan de slag kunnen met het analyseren van data en eventueel het bouwen van algoritmen. Een groot voordeel van het platform is dat je onderzoek kunt doen in de pilotfase, maar de omgeving ook in productie kunt brengen.

Efficiënt zoeken in ziekenhuisdata

Een onderdeel van dit platform is een zoekmachine. Deze zoekmachine, de Performation Informatie Medewerker (PIM), maakt het zoeken in alle beschikbare data binnen het ziekenhuis heel eenvoudig. Informatie die vaak is weggestopt in verschillende systemen en daardoor lastig te vinden is, wordt nu eenvoudig toegankelijk gemaakt zonder dat daar query-taal voor nodig is.

Een arts wil bijvoorbeeld weten hoeveel infecties er op een afdeling zijn of wat het risico op infecties is. De data-scientist van het ziekenhuis zoekt op basis van een zoekopdracht in data uit het verleden of er patronen te ontdekken zijn waarom infecties optreden. De zoekmachine geeft de antwoorden en maakt dat visueel met tabellen en grafieken.

Het dataplatform van Performation geeft ziekenhuizen de beschikking over kwalitatieve, gestructureerde data waaraan ongestructureerde data zoals ontslagbrieven die in het EPD staan, gekoppeld is.

Tijdwinst

De grootste winst van het platform is misschien wel tijd. Het is een kant en klare omgeving met alle tools beschikbaar. Deze zijn met één druk op de knop te installeren. Het platform helpt om AI-modellen vanuit een pilotfase op een gecontroleerde manier naar de productieomgeving te brengen.

Op www.performation.com/BI staat meer informatie over het dataplatform van Performation.

‘Is BI klaar voor de toekomst?’

Organisaties die data en de hieruit behaalde inzichten goed gebruiken, doen het substantieel beter dan gemiddeld. Diverse onderzoeken tonen aan dat organisaties die sturen op data succesvoller zijn. Strategie wordt beter opgevolgd, meetings zijn effectiever en middelen worden beter ingezet. Maar het succesvol toepassen van data is voor veel ziekenhuizen nog steeds een uitdaging.

De BI-specialist vervult een belangrijke rol door het verzamelen, beschikbaar stellen en analyseren van data. Het artikel ‘Is Business Intelligence klaar voor de toekomst?’ laat zien dat, door het combineren van big data met moderne mogelijkheden van AI de toekomst van managementinformatie wijd open ligt. Download het artikel op www.performation.com/BI.

Gerelateerde berichten...

X