Verandering van spijs…

vrouwen genderongelijkheid

We weten allemaal dat verandering de enige constante is. Dat geldt voor het bedrijfsleven, de ICT, zeg maar gerust: voor de hele maatschappij. Microsoft doet hier enthousiast aan mee, getuige haar laatste aankondiging omtrent voorgenomen veranderingen in het EA-programma. Jarno Claassen van License Partners licht een en ander toe.

In een recente blog ‘Optimizing our purchasing motions for customers and partners’ legt Dan Truax – General Manager, Partner Digital Experiences and Programs – uit dat Microsoft de onoverzichtelijke voorwaarden, prijsstellingen en verkoopprocessen van hun huidige licentieprogramma’s klantvriendelijker moeten. Claassen: “Microsoft wil ernaar toe dat alle klanten een Microsoft Customer Agreement (MCA) ondertekenen, die momenteel alleen voor CSP-contracten bestaat. Truax vertelt verder dat Microsoft voornemens is om alleen klanten met 2400 zogeheten ‘seats’ toegang te verlenen tot de Enterprise Agreement contractvorm. Dit zal niet eerder dan maart 2022 van kracht worden.”
Een paar jaar geleden konden klanten met minimaal 250 gebruikers of devices nog een EA afsluiten bij Microsoft. “Dat werd toen verhoogd naar 500 seats,” vertelt Claassen. “Eigenlijk had ik verwacht dat Microsoft dit op korte termijn naar 1000 seats zou verhogen. Dat dit nu in één klap waarschijnlijk naar 2400 gebruikers/devices wordt opgehoogd, duidt erop dat Microsoft EA alleen nog maar beschikbaar wil houden voor de écht grote klanten. In het verlengde hiervan wordt CSP de meest aantrekkelijker optie voor organisaties met minder dan 2400 seats.”

Aantrekkelijk

Het wordt voor heel veel bedrijven – met name in het mkb – zo langzamerhand onvermijdelijk om over te stappen naar een CSP-contract, als ze dat niet al hebben gedaan inmiddels. Microsoft maakt die overstap namelijk wel heel erg aantrekkelijk. Prijsverlagingen tot 50 procent behoren zeker niet meer tot de uitzonderingen. Claassen wijst ons op de andere voordelen. “Bij een EA-contract betaalt een bedrijf vooruit voor alle licenties die het denkt nodig te hebben het komende jaar. Tussentijds is het niet mogelijk om dat aantal naar beneden bij te stellen. Je kunt het alleen naar boven aanpassen, wat je uiteraard op een nacalculatie komt te staan. Bij CSP kun je gewoon per dag op- én afschalen. Voor de cashflow van een organisatie is CSP dus aanmerkelijk vriendelijker.”
Verandering van spijs doet eten, maar dan moet je wel weten welke nieuwe maaltijd je voorgeschoteld krijgt. En daar wringt nu enigszins de schoen. “Er is veel onduidelijk over hoe de diverse licentieprogramma’s van Microsoft er in de nabije toekomst uit gaan zien,” aldus Claassen. “De enige zekerheid die wij nu hebben, is dat het CSP-programma de toekomst heeft (Lees ook onze blogs ‘Alles onder één paraplu’ en ‘Bezin voor u begint’ ). Hier zijn flexibiliteit en prijsvoordelen te behalen. Uiteraard is dit cloud-georiënteerd, maar sinds kort kunnen zelfs perpetual licenties deel uitmaken van dit programma. Hoe het ook zij, er gaat veel veranderen.”

Groot risico

Nu Microsoft de verdere ontmanteling van de Enterprise Agreement heeft aangekondigd, is het zaak hier niet te lang mee te wachten. Claassen waarschuwt ervoor dat wie nu voor EA kiest, daar dan drie jaar aan vastzit. “Het risico is dan groot dat allerlei belangrijke voordelen qua prijsstelling en flexibiliteit aan de klant voorbijgaan. License Partners kan klanten bijstaan in het bepalen van het ideale scenario voor hun bedrijf. Of dat nu in de vorm is van een CSP-programma of toch EA. Op basis van onze diepgaande kennis van zaken kunnen wij als Microsoft Partner de beste roadmap voor de komende drie tot zes jaar opstellen en leveren. Wie voor een CSP-contract bij License Partners kiest ontvangt bijzonder aantrekkelijke partnervoordelen.”

Cloud management beheer

Naast gunstige prijzen en het hele jaar door gedegen advies, krijgt een relatie van License Partners toegang tot hun geavanceerde cloud management portaal. In deze gebruiksvriendelijke online beheeromgeving kunt u uw licenties naar believen op- en afschalen, zodat u niet meer betaalt voor ongebruikte software. Bovendien kunt u naast uw Microsoft-applicaties ook de software van andere leveranciers onderbrengen in deze cloud management beheeromgeving. Daarmee heeft u online een state-of-the-art SAM-tool tot uw beschikking, om zo uw complete softwarebeheer te optimaliseren. Het onoverzichtelijke van allerlei versnipperde SAM-tooltjes, die niet aan elkaar zijn gekoppeld, behoort met deze multi-vendor cloud management portal tot het verleden.

Claassen: “De pogingen van Microsoft om de licenties te vereenvoudigen, zijn zonder meer lovenswaardig. Maar vooralsnog vergt het expertise á la License Partners om te midden van de huidige regels en alle voornemens – die tussentijds misschien nog veranderen – het overzicht te bewaren.”

Lees ook:

Gerelateerde berichten...