Microsoft trekt omstreden licentievoorwaarde in

Partnernieuws van License Partners

In mei 2020 voerde Microsoft eenzijdig een ogenschijnlijk onbelangrijke wijziging door in haar productvoorwaarden (PUR) voor software. Dat kwam de techgigant op een storm van kritiek te staan. Nu draait Microsoft de betwiste clausule in de voorwaarden weer terug naar die van 2019.

In de herfst van 2019 bood Microsoft haar ESA-klanten (Enterprise Subscription Agreement) een From SA amendement aan. Raymond Lindemans van License Partners legt uit: “Dit amendement stelde dat de huurcontracten die al minstens drie jaar waren betaald, mochten worden omgezet naar zogeheten perpetual licenties. Met andere woorden, huur werd koop. Het ging hier officieel om een ‘purchase’, maar in de praktijk hoefde de klant hier vaak niets extra’s voor te betalen, zolang ze er maar mee instemden dat ze binnen een bepaalde termijn over zouden gaan naar O365.

Merkwaardig
ESA-klanten die vervolgens meegingen in de cloudstrategie van Microsoft, bleven ineens zitten met soms tienduizenden overbodig geworden softwarelicenties. Enkelen van hen besloten deze eigendommen te verkopen op de markt van tweedehands licenties. Hier stak Microsoft in mei 2020 een stokje voor door eenzijdig de volgende clausule toe te voegen aan de PUR (Product Use Rights) van From SA: “iii: Customer retains the corresponding Qualifying Licenses throughout its From SA license subscription period”. Met andere woorden: de klant is verplicht om zijn From SA licentie te behouden. “Wat dus in eerste instantie eigendom was geworden, werd nu ineens eigendom zonder het recht dit te verkopen”, vertelt Lindemans. “Dat is in juridische zin op zijn zachtst gezegd merkwaardig.”

Rechtszaak
Een handelaar in tweedehands licenties, het Britse ValueLicensing, spande in april van dit jaar een rechtszaak aan tegen Microsoft. In hun aanklacht noemde ze de betwiste clausule ‘een ontoelaatbare uitbuiting van marktmacht’ en Microsoft werd ‘concurrentiebelemmering’ verweten. ValueLicensing eiste meer dan 300 miljoen euro schadevergoeding ter compensatie.
Zou Microsoft hebben ingezien dat ze geen kans maakten deze rechtszaak te winnen? Hoe het ook zij, afgelopen 1 juni kondigde Microsoft aan dat ze clausule nummer iii weer uit de PUR had verwijderd. Eigenaren van licenties onder de From SA voorwaarden, mogen hun eigendom nu gewoon weer verkopen.

Mochten er vragen zijn omtrent deze complexe materie, dan kunt u terecht bij de experts van License Partners (036-5385709).
Lees in deze partnerblog de uitgebreide versie.

 

Gerelateerde berichten...