Verlenging compensatie eHerkenning ondernemers

Belastingdienst blauwe envelop eHerkenning DigiD

Het Kabinet gaat de compensatieregeling voor ondernemers voor het gebruik van inlogmiddel eHerkenning met ingang van 1 oktober 2022 met twee jaar verlengen. Zo blijven de kosten van dit private inlogmiddel vergoed totdat een gratis publiek alternatief inlogmiddel beschikbaar komt.

Dit maken staatssecretaris van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst en staatssecretaris van Huffelen van Koninkrijkrelaties en Digitalisering eind vorige week bekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt intussen door aan een nieuw inlogmiddel voor het kosteloos doen van belastingaangifte. Dit komt naast eHerkenning, dat ook na introductie van het gratis inlogmiddel blijft bestaan. De vertraging van de ontwikkeling van de gratis inlog is dus reden voor de overheid om de compensatie in te voeren.

Mijn Belastingdienst

Ondernemers die hun belastingaangifte willen invullen via het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk moeten inloggen met eHerkenning op niveau 3. Dit een elektronische authenticatiemiddel is voor het bedrijfsleven. Particulieren loggen in via DigiD. Ondernemers moeten de deinst afnemen bij verschillende private leveranciers, maar ze kunnen voor het Belastingdienst specifieke eHerkenningsmiddel een vergoeding aanvragen van €24,20 (inclusief BTW) per jaar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat bedrag komt overeen met het laagste tarief waarvoor ondernemers eHerkenning kunnen aanvragen.

Sommige ondernemers kunnen niet over een eHerkenningsmiddel beschikken omdat het bedrijf of de organisatie niet in het Handelsregister of het Probasregister kan worden opgenomen. Als ze geen gebruik kunnen maken van een ander portaal, kunnen zij dan alleen nog aangifte doen via commerciële aangiftesoftware of een fiscaal dienstverlener. Ook deze ondernemers krijgen nu verlenging van de compensatieregeling. Dat betekent ook dat deze groep vergoeding kan blijven aanvragen via de Belastingdienst.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...