Verpleeghuisorganisaties tekenen convenant data-uitwisseling

infuusaanleg verpleegkundige

Diverse partijen rond de verpleeghuiszorg tekenden eind vorige week een convenant dat voor betere data-uitwisseling moet zorgen. Het moet de kwaliteit van zorg stroomlijnen en administratieve lasten verlagen.

De ondertekening van het convenant is het resultaat van afspraken uit het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Die moeten knelpunten in de uitwisseling van gegevens oplossen. Gezamenlijk doel is om de data-uitwisseling efficiënter en effectiever te laten verlopen.

De betrokken ketenpartijen zijn:
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg
  • brancheorganisatie Actiz
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • zorgkantoren
  • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Zorginstituut Nederland.

Het ministerie van VWS is opdrachtgever van het programma. Ook brancheorganisaties en ledenorganisaties zoals ZorgthuisNL, Branchevereniging Kleinschalige Zorg, SPOT en PerSaldo steunen de nu gemaakte afspraken.

Afspraken

Een van de voorwaarden om de verpleeghuiszorg te verbeteren is een meer gestroomlijnde uitwisseling van kwaliteitsinformatie. Zorgaanbieders wisselen op verschillende momenten en manieren informatie uit met verschillende partijen. Zorgaanbieders leveren onder meer informatie aan op basis van indicatoren uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De huidige manier van data-uitwisseling kost veel tijd en energie.

Het programma KIK-V is een initiatief van de ketenpartijen. Het levert alle partijen een win-winsituatie op. Bestaande gegevens die zorgaanbieders registreren, bijvoorbeeld tijdens het verlenen van zorg, worden zo efficiënter gebruikt. Dit gebeurt op basis van bestaande gegevens uit processen en systemen die zorgaanbieders gebruiken. De partijen die de gegevens verzamelen, zoals NZa, IGJ en zorgkantoren, ontvangen zo beter passende informatie.

In de afspraken staat welke informatie de partijen met elkaar delen en hoe zij die informatie goed uitwisselen. Eerste voorwaarde is dat iedereen dezelfde peildata en definities gebruikt. Als alle deelnemende partijen volgens deze afspraken werken, verloopt de informatie-uitwisseling meer gestroomlijnd.

Daarnaast kunnen de partijen de informatie beter gebruiken voor het leren en verbeteren van de zorg. Verder ook voor zaken als beleid, toezicht en keuze-informatie voor cliënten. Het programma KIK-V begeleidt de zorgaanbieders en andere ketenpartijen bij het maken van de afspraken en de implementatie ervan.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X