Visie, vertrouwen en vaardigheden in nieuwe eHealth-monitor

Visie, vertrouwen en voldoende digitale vaardigheden kunnen bijdragen aan een versnelling in het gebruik van e-health. Dit blijkt uit de zesde editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel: E-health in verschillende snelheden.

De eHealth-monitor is op 8 november aangeboden aan het ministerie van VWS. Dit jaar is extra onderzoek gedaan naar online inzage.

De snelheid waarmee de implementatie van e-health mogelijk is, wordt bepaald door meerdere factoren:. De complexiteit van het zorgproces, de interactie tussen zorggebruiker en zorgverlener en de urgentie die betrokkenen voelen. Het gebruik van elektronische patiëntendossiers neemt toe. En in de ouderenzorg gebruiken zorgverleners steeds vaker toezichthoudende technieken.

 

Antwoorden

Zorggebruikers zoeken via internet of apps antwoorden op hun vragen over gezondheid en ziekte. Daarnaast houden ze steeds vaker digitaal hun lichamelijke activiteit bij. In 2020 is het wettelijk verplicht dat iedere zorggebruiker online zijn/haar medisch dossier kan inzien.

Bij het gezamenlijk gebruik van e-health gaat de ontwikkeling traag. Zowel zorgverlener als patiënt moeten bijvoorbeeld de meerwaarde ervan inzien. Daar komt bij dat niet iedereen over de digitale vaardigheden beschikt die nodig zijn om met e-health toepassingen te werken. Het bij elkaar brengen van twee werelden – die van de zorgverlener en die van de zorggebruiker – vergt dus tijd.

 

Online inzage

De meeste verpleegkundigen en medisch specialisten zijn positief over online inzage. Bij huisartsen zien we door de jaren heen een wisselend beeld. Onder veel artsen heerst nog bezorgdheid over de effecten van online inzage. Zij denken dat er zorggebruikers zijn die moeite hebben met het interpreteren van gegevens of dat ze niet altijd bewust met hun gegevens omgaan.

Daarentegen verwachten veel zorggebruikers juist dat online inzage hen meerwaarde gaat bieden. Ze hebben interesse in online inzage, maar het gebruik groeit langzaam.

Goed gebruik vraagt een verandering in het zorgproces. Het vergt een andere rol van zorgverlener én zorggebruiker. Een van de aanbevelingen uit de eHealth-monitor 2018 is dan ook om zorgverleners en zorggebruikers te faciliteren in het zinvol en doelmatig gebruik van online inzage.

 

Aanbevelingen

Om duurzaam en doelgericht gebruik van e-health bij zorgverleners en zorggebruikers te stimuleren, doen Nictiz en het Nivel een aantal aanbevelingen.

  • Zet e-health in vanuit een heldere visie en een helder beleid. Zorg ervoor dat visie en beleid bekend zijn onder medewerkers.
  • Faciliteer zorgverleners in het aanbieden en gebruiken van e-health. Een zorgverlener moet weten welke mogelijkheden voor e-health er op de markt zijn en hoe deze kunnen worden ingezet.
  • Faciliteer zorggebruikers in het gebruiken van e-health. Ondersteun hen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en zorg voor begrijpelijke handleidingen.
  • Stel een onderzoeksagenda op voor onderzoeksorganisaties en faculteiten met een overzicht van de kennis die nodig is en met de onderwerpen die moeten worden onderzocht.

 

Gerelateerde berichten...

X