Zakelijke appjes van bewindslieden moeten bewaard blijven

Binnenhof vanaf Hofvijver Miljoenennota

Alle zakelijke appjes en sms’jes van bewindslieden en hoge ambtenaren moeten bewaard blijven. Dit is de kabinetsreactie op verschillende adviezen over het archiveringsbeleid van chatberichten van de Rijksoverheid. In de brief die minister Bruins Slot van BZK, en staatssecretarissen van BZK en OCW, aan de Kamer stuurde, staat wat het kabinet wil doen aan de archivering van chatberichten en aan beter informatiebeheer.

Aanleiding van de maatregel is de kwestie rond premier Rutte, die op een oude telefoon berichtjes zelf weggooide vanwege te weinig opslagruimte op zijn telefoon. Tijdens een Kamerdebat van vorige week over bewaren van chatberichten en mails bleek verder dat er onduidelijkheid was of de bestaande richtlijnen voor het bewaren van chatberichten aan de Archiefwet voldeden. Daarom vroeg het kabinet enkele adviezen.

Onderzoek van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed wees uit dat de bestaande richtlijnen op een aantal punten niet aan de Archiefwet voldoen. Naast het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding deden ook de parlementair advocaat, de Regeringscommissaris Informatiehuishouding en de rijksarchivaris aanbevelingen.

Verbeteren

Het kabinet vindt het cruciaal dat de huidige situatie op het gebied van het beheren en openbaar maken van informatie flink en zo snel mogelijk  beter wordt, zoals de wet vereist. Op basis van de conclusies en aanbevelingen gaat het kabinet daarom aan de slag om de informatie van de rijksoverheid beter op orde te krijgen.

Het is een enorme klus om de hoeveelheid informatie van de overheid, e-mails, sms- en appberichten, goed te archiveren. Want de informatie moet in beheer worden genomen en toegankelijk gemaakt, zodat de overheid het recht op informatie voor de burger kan garanderen. Dat moet via een digitale werkomgeving waarbij informatie direct goed wordt opgeslagen. Dat is voor de iets langere termijn.

Op de korte termijn komen er extra aantal maatregelen rond chatberichten. Voortaan moeten zakelijke chatberichten van bewindspersonen en topambtenaren als geheel en zoveel mogelijk geautomatiseerd  worden opgeslagen. Hoe lang en of een chatbericht dat moet zijn hangt af van de functie die iemand heeft. Zo worden chatberichten van bewindslieden langer binnen de systemen van de overheid bewaard dan van een topambtenaar. Berichten van overige ambtenaren mogen gewoon op de telefoon blijven staan. In het derde kwartaal van 2023 volgt een uitvoeringsplan start een pilot. Daarna volgt een uitvoerbaarheidstoets voor het bewaren van chatberichten.

Om informatieverlies te voorkomen ging op 4 oktober 2022 een tijdelijke instructie in voor het gebruik, opslaan en veiligstellen van sms- en chatberichten door bewindspersonen. Hierin stond dat zakelijke chatberichten niet mogen worden verwijderd, totdat er nieuw chatbeleid is goedgekeurd en ingevoerd. Deze afspraak blijft gelden totdat het nieuwe beleid is.

Lees ook:
  • Qualys: ‘Groeiende complexiteit rondom security heeft compleet inzicht nodig’
  • Helft Nederlanders geeft geboortedatum prijs voor korting

Gerelateerde berichten...

X