Zorgen Raad van State rond wetsvoorstel Open data richtlijn

nederlanders Privacy First Privacy Awards

De Raad van State (RvS) heeft grote zorgen over het wetsvoorstel ‘ implementatie Open data richtlijn’, dat het Kabinet binnenkort naar de Tweede Kamer wil sturen.

De Raad oordeelt dat in de op handen zijnde wet persoonsgegevens niet voldoende beschermt en dat er bovendien inbreuken zijn op intellectueel eigendom van wetenschappers. De RvS adviseert het kabinet daarom dringend om de wet eerst te verbeteren.

De bedoeling van het wetsvoorstel is om te zorgen dat de overheid verzamelde data snel en efficiënt kan delen om hergebruik te bevorderen. De wet zou een Europese richtlijn uitvoeren, maar dat klopt niet volgens de Raad. Het Kabinet gaat met het voorstel namelijk veel verder dan de EU beoogt, vooral als het gaat om delen en gebruiken van wetenschappelijke gegevens. In het voorstel krijgen wetenschappers namelijk de verplichting om onderzoeksgegevens te delen, om te zorgen dat anderen daarvan snel gebruik kunnen maken.

Grondwet

De Raad oordeelt dat dit rechtstreeks ingaat tegen het grondrecht van intellectueel eigendom. Verder staat dit helemaal niet in de Europese wet die stelt dat onderzoekers zelf kunnen uitmaken of ze gegevens openbaar maken of dat (nog) niet willen doen.

De Raad stelt verder dat het voorstel de deur open gaat voor het ongewild delen van persoonsgegevens. Volgens de privacywet mag je data alleen delen als die niet herleidbaar zijn tot bepaalde personen. “Alleen, het is voorstelbaar dat anonieme gegevens later, met snellere en slimmere computers, alsnog teruggerekend kunnen worden tot de oorspronkelijke persoonsgegevens”, aldus de RvS in het rapport.

De kritiek van de Raad van State staat niet op zich. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had in augustus al flinke kritiek op het voorstel. Ook de AP vindt dat het met dit voorstel te makkelijk wordt om allerlei gevoelige persoonsgegevens uit openbare registers te halen, en die te combineren.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...