Zuyd Hogeschool start eerste brede opleiding Associate degree ICT

studenten silhouetten

Zuyd Hogeschool in Limburg is gestart met de eerste brede opleiding Associate degree ICT (Ad-ICT) in Nederland. Deze Ad-ICT opleiding biedt meerdere specialismen en komt tegemoet aan de groeiende vraag naar Web-en App-ontwikkelaars, en ICT Service Officers.

De nieuwe opleiding is onlangs positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). Daarmee is de Ad-ICT van Zuyd de eerste ICT-opleiding in deze vorm op Ad-niveau in Nederland.

Associate degree ICT vervult actuele behoefte

Met deze nieuwe tweejarige internationaal erkende opleiding springt de faculteit ICT in op de behoefte van het werkveld. Vooral afgestudeerde specialisten in de softwareontwikkeling en -beheer zij zeer gewild. Volgens uitkeringsinstantie UWV komen er sinds 2011 elk kwartaal ruim 11.000 nieuwe ICT-vacatures bij. Tachtig procent daarvan blijft openstaan.

Ook volgens vacaturesite Monsterboard blijft de ICT-sector de meest vacaturerijke sector. Twintig procent van alle vacatures is ICT-gerelateerd. De opleiding leidt studenten dan ook specifiek op voor de veelgevraagde functies Web- en App-developer en ICT Service Officer.

Praktijk centraal

De praktijk staat in deze opleiding centraal. Het bedrijfsleven is zowel bij de ontwikkeling van de opleiding betrokken, maar zal dat ook zijn bij de uitvoering. Studenten, docenten en professionals vanuit verschillende achtergronden zullen in een Learning Community met elkaar werken en van elkaar leren.

De casussen die de opleiding gebruikt zijn rechtstreeks uit de praktijk gegrepen. Vertegenwoordigers van het beroepenveld geven in het rapport van de NVAO aan dat Ad-afgestudeerden het gat vullen tussen op de techniek gerichte mbo’ers en de in (project)management geïnteresseerde hbo-bachelors. Na het afronden van het Ad-programma ontvangen studenten het internationaal erkende Associate degree diploma.

 

Ad-programma completeert regionale ICT-onderwijsketen

De Ad-ICT opleiding is bovendien in samenwerking met de mbo-onderwijsinstellingen Arcus College, ROC Leeuwenborgh en Gilde opleidingen ontwikkeld. Het vormt dus een doorlopende leerlijn in de regionale ICT-onderwijsketen van mbo tot universiteit.

De tweejarige opleiding Ad-ICT is primair gericht op mbo’ers en havisten. Na afronding van het Ad-programma kunnen de studenten naadloos doorstromen naar de bachelor HBO-ICT. Binnen twee tot tweeëneenhalf jaar zouden de studenten ook hun bachelorgraad kunnen behalen.

Vanaf volgend jaar ook in deeltijd

Vanaf september 2017 start de deze opleiding ook in deeltijd. Dit is vooral bedoeld voor werkenden die omgeschoold willen worden tot of opgeleid voor de functies Web- en App-developer of ICT Service Officer.

X