133 miljoen voor e-health en ict in hoofdlijnenakkoord huisartsen

De huisartsensector krijgt tussen 2019 en 2022 een bedrag van 133 miljoen euro extra. Daarmee moet de sector versneld  digitaliseren. Dis is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg.

Dit bedrag komt bovenop de € 471 miljoen voor de andere maatregelen die de huisartsenzorg naar een hoger plan moeten tillen.

 

Innovaties

Het extra geld wordt uitgetrokken voor versnelling van innovaties. Denk daarbij aan toepassingen met E-Health, doelmatiger maken van processen en de zogeheten ‘digitaal ondersteunende zorg’.

Het hoofdlijnenakkoord wordt breed ondersteund. Naast het ministerie van VWS en de LHV zijn de Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en InEen  (vereniging van eerstelijnszorg-organisaties). De verschillende achterbannen moeten het akkoord nog wel goedkeuren. De ledenraad van de LHV heeft dit inmiddels gedaan.

Nictiz

Het Hoofdlijnenakkoord is onder andere gebaseerd op de dit voorjaar uitgebrachte whitepaper van Nictiz. Het expertisecentrum rond E-Health wil ondermeer dat het programma Ontsluiten van de Patiëntengegevens uit de Eerstelijn in Nederland (OPEN) nieuw leven ingeblazen moet worden. Dit moet ervoor zorgen dat patienten veilig en kosteloos toegang kunnen krijgen tot hun gegevens in de eerstelijns-zorg. Dit moet uiterlijk in 2020 rond zijn. Verder moet de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners onderling een grote verbeterslag krijgen.

 

Ketenzorg

Vooral informatie uit de ketenzorg moet straks beter digitaal uitgewisseld worden. Denk bijvoorbeeld aan actuele medicatieoverzichten. De LHV, InEen en ZN maken hiervoor een speciaal programma.

Verder stelt Nictiz dat toepassingen met e-health die succesvol zijn snel kunnen worden opgeschaald. Vooral toepassingen met goede en snelle onderlinge communicatie werken goed. Nieuw in dit verhaal is dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken gaan maken over de implementatie van goed geslaagde e-healthtoepassingen.

Op dat laatste gebied komt intussen wel meer onderzoek. Het NHG moet de toepassingen die succesvol zijn en van grote waarde voor patiënten op te nemen in de bestaande richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.

Gerelateerde berichten...

X