4,9 miljard euro voor topsectoren- en innovatiebeleid

Komend jaar is er dubbel zoveel geld beschikbaar voor innovatiebeleid. Zowel bedrijven als kennisinstellingen en overheden doen mee. Dat maakte Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gisteren bekend in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), dat inmiddels naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Dee gezamenlijke investering bedraagt zo’n 4,9 miljard euro. In dit vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet  komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar.

Volgens Keijzer laat het KIC zien dat meer dan 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen kunnen investeren in Nederlandse innovatie.” Alle partijen die nodig zijn voor innovatie zijn aangesloten. Van onderzoekers tot ondernemers die deze innovaties ontwikkelen, en van investeerders tot overheden, die hen daarbij ondersteunen. We hebben jaarlijks 5 miljard euro tot 2023 om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dat zijn bijvoorbeeld Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.”

 

Nieuwe partners

Ten opzichte van 2019 sluit een groot aantal nieuwe partners bij het KIC aan. Dit zijn diverse andere ministeries, provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Het KIC brengt hun investeringen in innovatie samen onder het nieuwe topsectoren- en innovatiebeleid. Dat beleid gaat uit van de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen energietransitie & duurzaamheid, landbouw, water & voedsel, gezondheid & zorg, veiligheid, sleuteltechnologieën (zoals AI, fotonica, nano en quantum) en het economisch verdienvermogen.

Veel nieuwe partners zijn meer regionaal georiënteerd. Ze maken het daarom makkelijker voor het mkb om aan te sluiten bij onderzoek en ontwikkeling. Het mkb is onmisbaar in het innovatieproces. Zij zorgen dat onderzoek zijn toepassing vindt in concrete producten en diensten.

 

Sleuteltechnologieën

Deze zogeheten sleuteltechnologieën vormen een apart thema binnen het KIC. De verwachting is dat de totale investering in deze veelbelovende technologieën voor 2020 rond de 1 miljard euro zal zijn. Dit bedrag biedt mogelijkheden voor het invullen van de al gepresenteerde Nationale Agenda’s voor AI, quantum, fotonica, composieten en nanotechnologie. En ook voor andere initiatieven die onder sleuteltechnologieën vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan batterijtechnologie.

Hoe het bedrag voor sleuteltechnologieën precies verdeeld wordt, ligt aan de behoefte van bedrijven en de kansen die onderzoekers zien. Dat zal in de loop van het komende jaar duidelijk worden.

Gerelateerde berichten...

X