65-plusser omarmt techniek in huis

Jeugd en Co. Gebruik van Robots in Jeugdzorg, interview met Johan Hoorn. Foto Tjitske Sluis

65-plussers zijn enthousiast over het gebruik van domotica. Deze nieuwe vormen van het integreren van wonen en techniek maken het mogelijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Bovendien verwachten ouderen dat zij minder vaak een beroep hoeven te doen op professionele zorgverleners. Zo draagt domotica eraan bij dat de stijgende zorgkosten binnen de perken blijven. Techniek mag voor ouderen echter niet de plaats innemen van menselijk contact. Ouderen zien dan ook nog niet de meerwaarde van een ‘gezelschapsrobot’ zoals te zien was in de NPO documentaire Ik ben Alice. Ook ICT/Zorg besteedde hier in het juninummer aandacht aan.

Dit alles blijkt uit het Mature Market Monitor-onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in samenwerking met AgeWise. Dit representatieve onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 18 t/m 80 jaar laat bovendien nog een andere interessante uitkomst zien: ouderen zijn bijna even positief over nieuwe technologie als jongere generaties.

Domotica helpt bij langer thuis blijven wonen
Domotica is er in verschillende vormen: een stofzuiger die zelf het huis rondgaat of nieuwe communicatiemiddelen om digitaal met een arts of verpleegkundige te praten. Handig, maar domotica wordt pas echt relevant als deze het mogelijk maakt om langer een zelfstandig leven te kunnen leiden. Volgens ouderen is domotica niet alleen van belang voor henzelf, maar ook voor anderen. Zij hoeven immers minder een beroep te doen op hun sociale omgeving of professionele zorgverleners.

Kritische noot is de vrees dat domotica het contact met anderen vermindert. Dit speelt vooral bij de inzet van technologie in de zorg. Technologie die letterlijk in je ‘personal space’ komt is voor veel ouderen vooralsnog een brug te ver. Denk bijvoorbeeld aan een robot die helpt met persoonlijke verzorging. Ook gezelschapsrobots worden daarom op dit moment als minder aantrekkelijk gezien. 51% vindt een robot die helpt met de persoonlijke verzorging (zeer) onaantrekkelijk, eenzelfde percentage ziet niets in een gezelschapsrobot in huis.

Senior Research Consultant Peter Jobsen van Motivaction: “ Technologie verandert wat er mogelijk is, maar niet wat mensen belangrijk vinden in hun leven. Ouderen willen dat de inzet van domotica leidt tot meer contact met hun medemens, niet tot minder contact. De beschikking hebben over meer communicatietools en langer in control van je eigen leven blijven, dat is de toegevoegde waarde van domotica voor ouderen.” Edgar Keehnen van AgeWise: “ Uiteindelijk gaat het hier om: humanize technology. Mijn nieuwe boek Grey Ocean Strategy gaat hier dan ook uitgebreid op in. ”

De genoemde onderzoeksresultaten zijn afkomstig uit een online onderzoek dat tussen 18 en 25 november 2014 is uitgevoerd door Motivaction. Voor dit onderzoek zijn 6.678 Nederlanders uitgenodigd, uiteindelijk deden 1.530 mensen mee. Dit is het tweede onderzoek uit een uitgebreid onderzoeksprogramma dat Motivaction en AgeWise hebben opgezet in het kader van een strategische samenwerking gericht op het verkrijgen van meer kennis over wat ouderen bezighoudt.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...