77 miljoen extra voor digitale zorg thuis

zorgmedewerkers kijken op tabletdigitale zorg thuis

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning van digitale zorg thuis. Het gaat om een aanvullend bedrag voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Halverwege deze maand komt de subsidiepot beschikbaar.

De nieuwe regeling is een voortzetting van de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19. Het is onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). De nieuwe SET COVID-19 2.0 is vooral bedoeld voor aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en WMO-ondersteuning. Met het geld kunnen zij extra investeren om structureel met digitale zorg thuis aan de slag te gaan.

Toegevoegde waarde

Vanwege de coronacrisis ontdekten veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg. Dit bleek ook uit de eerste noodregeling. In korte tijd kwamen ruim 1.700 aanvragen binnen. Daarvan werden 460 aanvragen toegekend.

Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van ons ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan de technologische mogelijkheden voor zorg op afstand. Denk bijvoorbeeld aan beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers.

De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen. Per aanvraag geldt een maximumbedrag van € 50.000. De subsidie is bruikbaar voor onder meer aanschaf van apparaten, inhuren van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Er is geen eigen bijdrage. Verder is een flink deel van de subsidiepot bedoeld voor de wijkverpleging.

“Zorg is en blijft mensenwerk. Maar juist in de afgelopen tijd waarin we minder bewegingsvrijheid hadden, zag je hoe technologie een waardevolle aanvulling kan zijn voor de zorg thuis. Het kan ouderen of chronisch zieken enorm helpen om zelfstandig te blijven wonen,” aldus minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Gerelateerde berichten...

X