5 mythes ontkracht

Mythes doorprikken ICT-infrastructuur

Moderne infrastructuur

Over ICT-infrastructuur doen flink wat mythes de ronde. Veel van de misvattingen worden bedacht en gevoed door partijen die iets proberen te verkopen. Hoog tijd om deze mythes voor eens en altijd te ontkrachten.

Momenteel maken we een infrastructuurtransformatie door. Leveranciers beloven gemakkelijke, schaalbare, volledig beschikbare en feilloze moderne infrastructuur. Hoe onrustiger de markt, hoe wanhopiger deze verkooppraatjes klinken. Om misverstanden, die soms kostbaar kunnen uitvallen, te vermijden, is het goed om enkele rake vragen te stellen aan verkopers. Op die manier kun je werkelijkheid (het koren) onderscheiden van hype (het kaf).

Mythe 1: de cloud bevindt zich op een plek

Spoiler alert: dat is niet het geval. Iedereen praat over de cloud. Voor- en tegenstanders voeren eindeloze discussies over snelheid, kosten, veiligheid enzovoort. Zolang we verschillende definities hanteren voor het begrip cloud, praten we langs elkaar heen. De cloud volgens Gartner: een vorm van computergebruik, waarbij IT-mogelijkheden als dienstverlening schaalbaar en elastisch wordt geleverd. In de meeste gevallen is de infrastructuur van de cloud anders dan die van een traditioneel datacenter. Het nieuwe normaal is dat je sommige workloads in de cloud hebt draaien, sommige in je eigen datacenter en steeds meer wordt aan de rand (edge) gedaan. Zo gebruikt de workload van de zelfrijdende auto geen cloud. Om zonder enige vertraging te kunnen bepalen of het stoplicht verderop op rood staat, is real-time dataopslag en -verwerking nodig met de laagst mogelijke latency. Daarbij kun je niet afhankelijk zijn van de cloud en internetverbindingen.
Rake vragen over de cloud
Is de publieke cloud goedkoper? Welke voordelen kan ik halen uit de publieke cloud? Zijn er wettelijke, nalevings- of verzekeringsredenen om niet naar de cloud te verhuizen? Kunnen gedistribueerde applicaties overweg met latency tussen sites en de publieke cloud? Is de connectiviteit betrouwbaar?

Mythe 2: bouw je eigen infrastructuur

De meesten kunnen dit beter niet doen. Voorheen kocht je servers, opslagcapaciteit en netwerkverbindingen in bij verschillende leveranciers. Dat hoeft niet meer. Je kunt nu een kant-en-klare infrastructuur kopen, bijvoorbeeld door naar de publieke cloud te gaan. Ook als je on-premise traditionele infrastructuur wilt gebruiken, hoef je het niet te bouwen. Er zijn diverse soorten infrastructuur: traditioneel, converged, hyperconverged, dedicated. Nieuw is de gedistribueerde cloud waarin de native publieke cloud-services op alle mogelijke datacenters kunnen draaien. Een andere innovatie is de samenstelbare (composable) infrastructuur. De hardware is volledig uitgesplitst; een verzameling CPU’s hier en geheugenchips daar die je in software kan combineren zoals je maar wilt. Op deze manier kun je in theorie een gigantische server samenstellen, al is er vooralsnog nog niet een composable infrastructuur in productie.
Rake vragen over geïntegreerde systemen
Kunnen we zelf een goede full-stack infrastructuur bouwen? Hebben we de operationele en architectuurkennis? Wat zijn de operationele voordelen en welke besparingen levert het op in tijd en moeite? Rechtvaardigen deze de kosten? Krijgen we een product- of vendor-lockin? Hoe integreert het nieuwe systeem met onze bestaande infrastructuur? Waar ligt de grens ‘bouwen versus kopen’?

Mythe 3: infrastructuurautomatisering spaart geld

Helaas! Dat doet het niet. Veel bedrijven willen de i/o-processen automatiseren om de kosten – lees: het aantal FTE’s – te verlagen. Automatisering verschuift de arbeid vaker dan dat het dit elimineert. Je automatiseert om de infrastructuur te verbeteren, niet om het goedkoper te maken. Door waarde toe te voegen bereik je efficiëntievoordelen en productiviteitsverbeteringen. Pas daarna, in de derde fase, zie je daadwerkelijke kostenreductie. Goede en meetbare KPI’s voor infrastructuurautomatisering zijn onder meer de toename van het aantal implementaties, foutreductie, snellere cycli enzovoort.
Rake vragen over infrastructuurautomatisering
Waar beginnen we? Hoe kunnen we onze infrastructuur moderniseren om automatisering mogelijk te maken? Hoe kunnen we scripts/runbooks vervangen door modernere methoden? Welke kosten worden verlaagd of geëlimineerd door automatisering? Welke nieuwe kosten maken we bij het uitrollen van automatisering?

Mythe 4. Infrastructuur kan autonoom opereren

Leveranciers praten veelvuldig over autonome infrastructuur, maar alle hype rond AI-operaties en machine learning is behoorlijk opgeblazen. Autonome infrastructuren zijn zelfs theoretische onhaalbaar met de huidige technologieën. AI of machine learning werken beslissingsondersteunend. Het is wel degelijk mogelijk om de infrastructuur intelligenter te maken. AIOps is bijvoorbeeld erg goed in voorspellende analytics. Het kan mij waarschuwen dat ik in het huidige tempo over zes weken geen opslagruimte meer heb. AI is uiteindelijk statistische analyse met een zekere foutmarge. Het detecteren van een gebeurtenis is 99,6 procent betrouwbaar, maar als je de hele sequentie van stappen doorloopt – wat is de oorzaak, wijkt het af, wat is daarvan de oorzaak – dan geeft de AI met slechts 14 procent zekerheid aan hoe een probleem moet worden opgelost.
Rake vragen over autonome operaties
Hebben we baat bij AIOps voor beslissingsondersteuning? Hoe worden AIOps-tools geïntegreerd in mijn automatiseringstools? Hoe maakt een AIOps-tool weloverwogen beslissingen over budgetten, bedrijfsbeleid, infrastructuurarchitectuur enzovoort? Wat is de vertrouwensdrempel waarbij we tools toestaan om zelfstandig actie te ondernemen? Hoe kunnen we het gedrag van een AIOps-tool sturen?

Mythe 5: je bent voorbereid op verandering

Bedrijfs-IT verandert razendsnel op dit moment. Veel IT-afdelingen zijn niet klaar voor deze ontwrichting, waarbij betere samenwerking tussen ontwikkeling en operaties en andere disciplines essentieel is. DevOps is in de praktijk niet eenvoudig vanwege stevige uitdagingen. Hoe organiseer je DevOps als je niet zelf applicaties ontwikkelt, maar deze kant-en-klaar inkoopt, of wanneer je de operatie geheel of gedeeltelijk hebt uitbesteed? Ook is er enorm veel vraag naar vaardigheden. De tools om naar die volgende generatie van IT te komen zijn er wel, er zijn alleen niet genoeg mensen die overweg kunnen met die tools. De oplossing voor meeste IT-afdelingen is de bestaande medewerkers bij te scholen. Het moderniseren van de eigen skills moet hoge prioriteit krijgen en het moet gedegen worden georganiseerd.
Rake vragen over moderne samenwerkingsmodellen
Welke toepassingen/teams hebben baat bij nieuwe modellen? Wat is de businesswaarde van deze veranderingen? Hoe gaan we onze cultuur veranderen? Welke nieuwe mensen, rollen, teams, organisatiestructuren hebben we nodig? Wat als onze activiteiten worden uitbesteed? Hebben onze medewerkers de nodige vaardigheden? Zo niet, hebben we een talent-activeringsprogramma?

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de presentatie tijdens de Gartner ITxpo online op 8 november 2021 ‘Top Five Myths of Modern Infrastructure (and How to Dispel Them)’ van Paul Delory’.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X