ACM: brede uitrol glasvezel nodig voor toekomstbestendig telecomnet

Glasvezel moet overal in het land snel worden uitgerold. Dit zorgt voor meer keuzevrijheid. Dit is nodig voor een nodig voor toekomstbestendig telecomnet. Dat stelt de Autoriteit Consument en Markt in een marktstudie glasvezel.

Volgens de Autoriteit bieden glasvezelaansluitingen meer keuzevrijheid. Ze zijn nodig om nu en in de toekomst te voldoen aan de groeiende vraag naar snel breedband internet. Het aantal aansluitingen neemt weer gestaag toe, maar vooral in de stedelijke gebieden zijn er situaties ontstaan waarbij de uitrol vertraging oploopt.

 

Gemeenten

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest rond de uitrol van glas in verschillende gemeenten, zowel in dorpen en steden als buiten de bebouwde kom. De ACM deed de marktstudie om te bekijken hoe de markt bijdraagt aan deze belangrijke innovatie in het telecomnet.

In buitengebieden kunnen mede door lokale initiatieven steeds meer huishoudens beschikken over snel internet via glasvezel. Binnen de bebouwde kom, in steden en dorpskernen, bestaan knelpunten.

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘‘We zien dat in stedelijk gebied vaak meerdere partijen op dezelfde locatie glasvezel aankondigen. De dubbele uitrol is als toevoeging op de bestaande koper- en kabelnetwerken meestal niet rendabel. Partijen kunnen binnen het huidige systeem strategisch reageren op glasvezelprojecten van concurrenten. Die worden daardoor vertraagd of beperkt.”

Deze gedragingen richting concurrerende glasvezelprojecten vergroten de onzekerheden voor investeerders in glasvezel. Dit kan zorgen dat investeerders afhaken en daardoor leiden tot minder investeringen in de uitrol van glasvezel in bepaalde gebieden. De kansen die momenteel aanwezig zijn voor de grootschalige aanleg van glasvezel in Nederland worden zodoende niet optimaal benut. Met alle gevolgen van dien voor het ontwikkelende telecomnet.

 

Knelpunten

De ACM beschrijft naar aanleiding van de waargenomen knelpunten in de marktverkenning enkele suggesties, die binnen het huidige systeem kunnen bijdragen aan het beter benutten van de mogelijkheden die de markt voor glasvezel momenteel biedt.

Ten eerste zouden partijen die glasvezel uitrollen mogelijkheden kunnen verkennen voor gezamenlijke investeringen. De ACM is bereid om op verzoek van de betrokken marktpartijen de verschillende mogelijkheden binnen het mededingingsrechtelijke kader te verkennen. De consument kan met de juiste condities baat hebben bij samenwerking tussen marktpartijen, doordat providers daarmee sneller en in een groter gebied diensten kunnen aanbieden over glasvezel.

Er kan winst worden behaald als gemeenten, waterschappen en provincies de voorwaarden die zij hanteren voor het aanleggen van glasvezelnetwerken zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en bekendmaken. Dat biedt duidelijkheid aan alle partijen die glasvezelnetwerken willen aanleggen, voorkomt daarmee onzekerheid bij investeerders en versnelt het uitrolproces.

De ACM gaat de markt nauwlettend in de gaten houden. Op die manier kan beter worden vastgesteld of concurrentie tussen partijen voor problemen zorgt.

ACM staat in zijn mening niet alleen. In februari dit jaar constateerde brancheorganisatie Fiber Carrier Association (FCA) dat er nog te grote gaten in de Nederlandse  infrastructuur van glasvezel voor een succesvolle uitrol van 5G.  Het FCA stelde dit in het rapport  met de titel Nederland op Glasvezel 2018.

 

Gerelateerde berichten...

X