ACM: dreigend tekort 06-nummers afgewend

man belt mobiel mobiele telefoon 06-nummers

Een dreigend tekort aan 06-nummers is vorig jaar afgewend door extra nummers in de ‘koeling’ te zetten. Dat zegt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in de Monitor Nummeruitgifte 2020.

In 2019 haalde de autoriteit 06-nummers terug die niet binnen een jaar na toekenning in gebruik kwamen. De nummers komen na een ‘afkoelperiode’ opnieuw beschikbaar voor uitgifte. Die periode voorkomt dat een nieuwe nummergebruiker gebeld wordt door mensen die de vorige nummergebruiker willen bereiken.

Uiteindelijk kwamen vorig jaar daardoor 1.460.000 extra 06-nummers beschikbaar en nam het dreigend tekort aan mobiele nummers af. Het uitgiftepercentage van mobiele nummers is alsnog hoog, maar het percentage kwam in 2020 voor het eerst sinds 2012 onder de 90 procent uit.

Scherp toezicht

De ACM is door de oplopende tekorten streng aan de poort bij de toekenning van 06-nummers en houdt scherp toezicht op het gebruik daarvan. In de beleidsregel ‘Toekenning en intrekking informatienummers’ heeft de ACM verhelderd welke diensten wel en niet mogen via 090x- en 18xy-nummers.

Aanvullend is er ook de Leidraad ‘Voorkomen van misleiding bij doorschakeldiensten’. Hierin staat  waaraan zoekresultaten (bijvoorbeeld advertenties) en websites van doorschakeldiensten moeten voldoen om niet misleidend te zijn.

Van het gebruik van informatienummers bestaat al een paar jaar een speciale beleidsregel. Dat betekent onder andere scherper toezicht. Dat gebeurde naar aanleiding van signalen dat met deze informatienummers diensten worden aangeboden waarbij nummergebruikers zich verrijken terwijl consumenten worden misleid. Strikte nummerplannen voorkomen de meeste problemen.

Op basis van die nummerplannen komen 06-nummers beschikbaar. In de verschillende nummerplannen van het ministerie van EZK staat precies welke nummerreeksen voor welke categorieën beschikbaar zijn. Per categorie is een beperkt aantal nummers beschikbaar. Dit kan leiden tot tekorten.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X