Advies AP over zwarte lijsten delen met andere sectoren

low-code

Zwarte lijsten van criminelen opstellen mag alleen met strikte privacyregels en voorwaarden. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in een nieuwe handreiking. Daarin staat een beknopt overzicht van de belangrijkste AVG-normen en andere voorwaarden. Verder komen ook de rechten van degene aan bod die op zo’n lijst staan.

Veel ondernemers krijgen te maken met criminaliteit. Vaak ook blijken dezelfde criminelen actief te zijn in meerdere sectoren. Maar het bijhouden van een zwarte lijst met (mogelijke) dieven, fraudeurs of overlastgevers is aan privacyregels gebonden. Dat geldt ook als je die gegevens deelt in een WhatsApp-groep.

Degenen die op zo’n lijst staan hebben in elk geval het recht om de eigen gegevens in te zien en zo nodig aan te passen. Weigeren de beheerders van de lijst dat, dan kan de persoon in kwestie een klacht indienen bij de AP.

Strafrechtelijke gegevens delen

Strafrechtelijke gegevens delen, zoals over een winkeldiefstal, zorgt eigenlijk voor een soort schaduw-politiedatabase, die vrij toegankelijk is voor ondernemers. Staan op een cross-sectorale zwarte lijst strafrechtelijke gegevens, zoals over fraude of diefstal? En wordt deze zwarte lijst gedeeld met derden? Dan is een speciale vergunning nodig die je moet aanvragen bij de AP.

De kans op een vergunning is overigens klein. Want bij een cross-sectorale zwarte lijst geldt: hoe groter de reikwijdte, hoe ingrijpender de gevolgen voor de betrokkene (de persoon op de lijst) kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat wanbetaling bij de fietsenmaker onbedoeld leidt tot uitsluiting. Dan kan het bijvoorbeeld gebeuren dat iemand geen woning kan huren of geen hypotheek of baan kan krijgen. Verder is de kans op lekken altijd altijd aanwezig en dat weegt dan ook zwaar.

Naarmate de reikwijdte van een systeem groter is, zullen daarom de waarborgen voor betrokkenen zwaarder moeten zijn. Anders zal het systeem in het geheel niet door de toetsing komen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X