Adviescommissie Analytics bij Financiën van start

spionage

Er komt een nieuwe Adviescommissie Analytics voor overheidsinstellingen. De ministerraad stemde vrijdag in met de start van de commissie die het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen gaan adviseren over de omgang met risicomodellen en algoritmen. De adviescommissie staat gevraagd en ongevraagd stil bij actuele analytics-vraagstukken in de diensten.

Op basis van de dialoog in de commissie zullen adviezen de verschillende kanten van het voorgelegde vraagstuk belichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het belang en het doel van het model in kwestie, de privacy en de ethiek. De adviezen moeten zorgen dat overheidsdiensten beter functioneren en meer gaan letten op het belang van de burgers die ze moeten bedienen.

De commissie staat onder leiding van voorzitter Emile Aarts, emeritus rector magnificus en hoogleraar computer science van Tilburg University. De andere commissieleden zijn Sandjai Bhulai, Eppo Bruins, Paul van Geest, Jeroen van den Hoven, Friederike van der Jagt, Rob van Kan, Esther Keymolen, Patricia Prüfer, Mirko Schäfer en Arlette van Wissen. Deze groep van academici en ervaringsdeskundigen werken allen rond vraagstukken als privacy, gebruik van data & algoritmes en de digitale samenleving.

Schandalen

De commissie is ongesteld na ophef en schandalen rond gebruik van algoritmen van overheidsdiensten. De leden moeten overheidsdiensten attenderen op risico’s en verantwoord gebruik van risicomodellen en algoritmen. Het is bedoeld om efficiency en effectiviteit in het werk te vergroten en burgers, bedrijven en de eigen organisatie te helpen.

Maar dit mag er nooit toe leiden dat goedwillende burgers en bedrijven tegengewerkt worden. Daarom heeft de adviescommissie de vrijheid om de instellingen zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven. Onduidelijk is nog hoe de instellingen omgaan met die adviezen.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X