Afgeschreven ICT-hardware kost jaarlijks 50 miljoen

ict-afval afval berg schroot

Afgeschreven ICT-hardware kost jaarlijks zeker 50 miljoen. Met een jaarlijks inkoopvolume van 43 miljoen ICT-producten heeft vooral het Nederlands bedrijfsleven grote impact. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Naar een circulaire keten voor ICT’ van het Utrecht Sustainability Institute.

De uitkomsten van het onderzoek zijn meteen het startpunt van een multidisciplinaire werkgroep onder leiding van datacenter-energiebesparingsinitiatief LEAP. In de groep zitten verder hardwareleveranciers, resellers, inkopers, datacenters, overheden en kennisinstellingen.Doel is 100% circulaire inkoop in 2030.

De werkgroep gaat een handreiking opstellen voor inkopers. Daarnaast gaan zij ervaring opdoen met verschillende circulaire oplossingen, en met de monitoring van circulair gebruik van ICT. Doel is om de inkoop van circulaire alternatieven te stimuleren.

ICT-sector vervuilend

De Nederlandse ICT-hardwarestapel groeit jaarlijks met vijf miljoen producten. Per jaar gaan er 860.000 ICT-producten meer de prullenbak in dan het jaar ervoor. Met een ‘voorraad’ van 247 miljoen ICT-producten in 2018, een jaarlijkse stijging van vijf miljoen producten met een gemiddelde afschrijvingstermijn van 5 jaar, komen er vanaf 2021 jaarlijks ruim 50 miljoen ICT-producten ‘vrij’. ICT is daarmee hard op weg één van de meest vervuilende sectoren te worden.

Nederlanders investeren jaarlijks zo’n €9,5 miljard in ICT-hardware. De zakelijke markt neemt hiervan 55% voor haar rekening. Daarnaast zorgt circulaire ICT voor kostenreductie bij inkopende organisaties.

Door levensduurverlenging kunnen hardware-inkopers een besparing van 20% of meer op de aanschafkosten realiseren. De keuze voor refurbished apparatuur levert inkopende organisaties in de regel 50% of meer kostenbesparing op, zonder in te hoeven boeten aan functionaliteit en kwaliteit.

Productie en gebruik van hardware kost veel energie. Het gaat gepaard met vervuiling, zowel in de productiefase als in de afvalfase. De huidige bijdrage van de mondiale ICT-sector aan emissies (productie en gebruik) ligt nu op drie tot zes procent. Dat komt in de buurt van de uitstoot van de mondiale cementindustrie.

Recente studies voorspellen dat, als de huidige groeilijn doorzet, productie en gebruik van ICT verantwoordelijk is voor 14 procent van de mondiale broeikasgasemissies in 2040. Dat is vergelijkbaar met de emissies van de gehele transportsector of het energieverbruik in de gebouwde omgeving wereldwijd.

Alleen de transitie naar circulariteit in de keten kan zorgen voor de ambitie van 100% circulaire inkoop in 2030. Als alle bedrijven de omslag naar circulaire ICT-inkoop maken door als eerste de levensduur van hun apparatuur op te rekken van 3-4 naar 5-7 jaar, kunnen afvalstromen en uitstoot al 50 procent minder worden. Vervolgens moeten ze naar de nul werken aan de hand van volledige circulariteit.

Refurbishment

Terugdringen van de negatieve impact van productie en gebruik van ICT is niet het enige, zo stellen de onderzoekers. De maatschappij moet gelijktijdig versneld circulaire ICT hardware omarmen. Hardware maken van steeds nieuwe grondstoffen is namelijk enorm energie-intensief en vertegenwoordigt 45% van de totale potentie van CO2 reductie.

Daarnaast voorkomt circulariteit in ICT hardware dat schaarse materialen van kritieke grondstoffen uitgeput raken. Circulaire oplossingen zoals consuminderen, levensduurverlenging, hergebruik en refurbishment blijken essentieel om de CO2-footprint van ICT binnen de perken te houden. Het levert bovendien volop kansen voor ondernemers.

Circulaire ICT-keten  nichemarkt

Ondanks dat grote hardware producenten investeren in circulaire oplossingen, blijft circulaire ICT vooralsnog een nichemarkt. Tot nu toe heeft het een beperkt aandeel van slechts enkele procenten, ten opzichte van conventionele productie en verkoop. Goede voorbeelden hiervan zijn modulaire hardware waarbij verouderde componenten kunnen worden vervangen en Flexibel productontwerp gericht op het vervangen of toevoegen van modules.

Ook is er een stijgende populariteit voor lease- of servicemodellen voor hardware. Waardoor een verschuiving ontstaat van ‘betalen voor bezit’ naar ‘betalen voor gebruik’.

Lees ook:

 

Gerelateerde berichten...

X